Teksty » Izaak Cylkow - Przekłady Starego Testamentu » Księga Psalmów » Rozdział 103
«  Księga Psalmów 102 Księga Psalmów 103 Księga Psalmów 104  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Dawida. - Uwielbiaj duszo moja Boga, i całe wnętrze moje imię Jego święte. [2] »Uwielbiaj duszo moja Boga, i nie zapominaj wszech dobrodziejstw Jego. [3] »Który wybacza wszystkie winy twoje, który leczy wszystkie dolegliwości twoje. [4] »Który wybawia od zaguby życie twoje, który cię wieńczy łaską i miłosierdziem. [5] »Który nasyca dobrem czerstwość twoję, że się odnawia jak u orła młodość twoja. [6] »Wymierza sprawiedliwość Bóg, i sądy dla wszystkich uciśnionych. [7] »Objawił Mojżeszowi drogi Swoje, synom Izraela postępowanie Swoje: [8] »Miłosiernym i litościwym Bóg, powściągliwy w gniewie i pełen łaski. [9] »Nie na zawsze gniewa się, nie na wieki chowa urazę. [10] »Nie wedle grzechów naszych świadczy nam, nie wedle win naszych odpłaca nam. [11] »Bo ile wyższém niebo nad ziemią, tyle góruje łaska Jego nad wielbicielami Jego. [12] »O ile dalekim wschód od zachodu, tyle oddalił od nas występki nasze. [13] »Jak się lituje ojciec nad dziećmi, tak lituje się Bóg nad wielbicielami Swoimi. [14] »Bo On zna jestestwo nasze, pamięta, że prochem jesteśmy. [15] »Człowiek, jak trawa dni jego, jak kwiat polny rozkwita. [16] »Gdy wiatr przejdzie po nim, niemasz go, a nie poznaje go już miejsce jego. [17] »Ale łaska Boga od wieku do wieku dla wielbicieli Jego; a sprawiedliwość Jego dla wnuków. [18] »Strzegącym przymierza Jego, pomnym przykazań Jego, by je spełniać. [19] »Bóg na niebiosach utwierdził tron Swój, a królestwo Jego wszystkiém włada. [20] »Uwielbiajcie Boga wysłańcy Jego, mocarze siły, wykonawcy rozkazu Jego, gotowi słuchać głosu słowa Jego. [21] »Uwielbiajcie Boga wszystkie twory Jego; uwielbiaj duszo moja Boga. [22] »Uwielbiajcie Boga wszystkie twory Jego; uwielbiaj duszo moja Boga. 
«  Księga Psalmów 102 Księga Psalmów 103 Księga Psalmów 104  »


 Źródło tekstu: Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl na podstawie skanów własnych.Opis prezentowanego tekstu: Tekst polski z 13 tomów wydań przekładów ksiąg Starego Testamentu dokonanego przez rabina Izaaka Cylkowa na przełomie XIX/XX wieku. Z ksiąg Starego Testamentu brakuje tylko przekładu ksiąg Kronik, Ezdrasza, Nehemiasza i Daniela (albo Cylkow nie zdążył ich przełożyć, albo rękopisy tłumaczenia zaginęły).