Teksty » Izaak Cylkow - Przekłady Starego Testamentu » Księga Psalmów » Rozdział 105
«  Księga Psalmów 104 Księga Psalmów 105 Księga Psalmów 106  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Chwalcie Boga, wołajcie w imię Jego, głoście między ludami dzieła Jego. [2] »Śpiewajcie Mu, przygrywajcie Mu, rozpamiętywajcie wszystkie cuda Jego. [3] »Chlubcie się imieniem Jego świętém, niech raduje się serce pragnących Boga. [4] »Badajcie Boga i wspaniałość Jego, szukajcie oblicza Jego wciąż. [5] »Wspominajcie cuda których dokonał, znamiona i wyroki ust Jego. [6] »Rodzie Abrahama sługi Jego, synowie Jakóba wybrańcy Jego. [7] »On Bóg, Pan nasz, po wszystkiéj ziemi prawa Jego. [8] »Pomny wiecznie przymierza Swojego, słowa które ustanowił tysiącom pokoleń. [9] »Które zawarł z Abrahamem - i przysięgi Swojéj danéj Izaakowi. [10] »A stwierdził Jakóbowi jako ustawę, Izraelowi jako umowę wieczną, [11] »Gdy rzekł: tobie oddam ziemię Kenaan, udział dziedziczny wam. [12] »Gdy byli garstką drobną, i nieliczni przychodnie w niéj. [13] »A wędrowali od ludu do ludu, od królestwa do narodu innego. [14] »Nie dozwolił nikomu krzywdzić ich, a karcił gwoli im królów: [15] »Nie tykajcie pomazańców Moich, a prorokom Moim nie złoczyńcie. [16] »I powołał głód na ziemię, wszelką podporę pożywienia skruszył. [17] »Wysłał przed nimi męża, na niewolnika sprzedany był Józef. [18] »Spętali więzami nogę jego, w żelazo skuto go. [19] »Do chwili spełnienia słowa jego; wyrok Boga oczyścił go. [20] »Posłał król i wyzwolił go, władca ludów wyswobodził go. [21] »Uczynił go panem domu swego i władcą w całéj dzierżawie swojéj. [22] »Aby poddał książęta jego woli swojéj, a starszych jego mądrości nauczał. [23] »I wszedł Izrael do Micraim, a Jakób zagościł w ziemi Chama. [24] »I rozmnożył naród Swój bardzo, i wzmógł go nad ciemięzców jego. [25] »I odwróciło się serce ich, by nienawidzieć naród Jego, by knuć przeciw sługom Jego. [26] »Posłał Mojżesza sługę Swojego, Aarona którego wybrał. [27] »Spełnili w pośród nich znamiona Jego, i cuda na ziemi Chama. [28] »Wysłał ciemność i ściemniło się, a nie opierali się słowu Jego. [29] »Obrócił ich wody w krew, i uśmiercił ryby ich. [30] »Zaroił się kraj ich żabami, aż do komnat ich królów. [31] »Rzekł i nadciągnęły żuki, i robactwo we wszystkie ich granice. [32] »Dał im miasto deszczu grad, ogień płonący na ich kraj. [33] »I poraził ich winorośl i figę, i połamał drzewa ich dziedziny. [34] »Rzekł i nadciągnęła szarańcza, i chrząszczy niezliczone mnóstwo. [35] »I pożarły wszelką trawę w ich kraju, i pożarły płody ich ziemi. [36] »I ubił wszystko pierworodne w ich państwie, pierwiastki całéj ich siły. [37] »I wywiódł ich ze srebrem i ze złotem, a nie było w ich pokoleniach bezsilnego. [38] »Cieszył się Egipt ich wyjściem, bo przypadła trwoga ich na nich. [39] »Rozpostarł obłok na osłonę, a ogień by rozświecić noc. [40] »Zażądano, a przywiódł przepiórki, i chlebem niebios nasycał ich. [41] »Rozwarł skały i wypłynęły wody, rozlały się po pustyniach strumieniem. [42] »Bo wspomniał na słowo Swoje święte, na Abrahama sługę Swojego. [43] »I wywiódł lud Swój w radości, w weselu, wybranych Swoich. [44] »I dał im ziemię ludów, i dorobek narodów odziedziczyli. [45] »Aby strzegli ustaw Jego, i nauki Jego zachowali. Halleluja. 
«  Księga Psalmów 104 Księga Psalmów 105 Księga Psalmów 106  »


 Źródło tekstu: Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl na podstawie skanów własnych.Opis prezentowanego tekstu: Tekst polski z 13 tomów wydań przekładów ksiąg Starego Testamentu dokonanego przez rabina Izaaka Cylkowa na przełomie XIX/XX wieku. Z ksiąg Starego Testamentu brakuje tylko przekładu ksiąg Kronik, Ezdrasza, Nehemiasza i Daniela (albo Cylkow nie zdążył ich przełożyć, albo rękopisy tłumaczenia zaginęły).