Teksty » Izaak Cylkow - Przekłady Starego Testamentu » Księga Psalmów » Rozdział 106
«  Księga Psalmów 105 Księga Psalmów 106 Księga Psalmów 107  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Halleluja. Dziękujcie Bogu, bo dobrym jest, bo na wieki łaska Jego. [2] »Kto wysłowi wszechmoc Boga, wygłosi wszystkę chwałę Jego. [3] »Szczęsni strzegący prawa, wykonywający sprawiedliwość każdego czasu. [4] »Wspomnij mnie, Boże, w zmiłowaniu nad narodem Twoim, nawiedź mnie pomocą Twoją. [5] »Bym oglądał szczęście wybranych Twoich, bym się radował radością ludu Twojego; chlubił się wraz z dziedzictwem Twojém. [6] »Zgrzeszyliśmy jak i ojcowie nasi, zawinili, złoczynili. [7] »Ojcowie nasi w Micraim nie baczyli na cuda Twoje, nie pamiętali mnóstwa łask Twoich, i oporni byli nad morzem, nad morzem Czerwoném. [8] »A pomógł im gwoli imieniu Swojemu, by objawić potęgę Swoję. [9] »I zgromił morze Czerwone aż wyschło, i przeprowadził ich przez głębiny jak przez pustynię. [10] »I wyswobodził ich z ręki nieprzyjaciela, i wyzwolił ich z ręki wroga. [11] »I pokryły wody ciemięzców ich, ani jeden z nich nie ostał się. [12] »I uwierzyli słowom Jego, śpiewali chwałę Jego. [13] »Rychło zapomnieli o dziełach Jego, nie polegali na radach Jego. [14] »I pożądali żądzą w pustyni, i doświadczali Pana na puszczy. [15] »I dał im żądanie ich, a zesłał posuchę na ich żywot. [16] »I byli zawistni Mojżeszowi w obozie, Aaronowi, świętemu Boga. [17] »Rozwarła się ziemia i pochłonęła Datana, i pokryła rzeszę Abirama. [18] »I wszczął się ogień w ich gromadzie, płomień spalił złoczyńców. [19] »Zrobili cielca u Chorebu, kłaniali się odlewowi. [20] »I zamienili przedmiot czci swojéj na wyobrażenie wołu, jedzącego trawę. [21] »Zapomnieli Pana wybawcę swego, który spełnił wielkie dzieła w Micraim. [22] »Cuda na ziemi Chama, rzeczy wspaniałe nad morzem Czerwoném. [23] »I rzekł, by wygubić ich, gdyby Mojżesz, wybraniec Jego, nie stanął u wyłomu przed Nim, aby odwrócić gniew Jego, aby nie tępił. [24] »I wzgardzili ziemią rozkoszną, nie wierzyli słowu Jego. [25] »I szemrali w namiotach swoich, nie słuchali głosu Boga. [26] »I podniósł rękę Swoję na nich, aby wytracić ich na pustyni. [27] »Aby rzucić ród ich między ludy, by rozproszyć ich po ziemiach. [28] »I przywiązali się do Baala Peora, i spożywali ofiary martwych. [29] »I rozjątrzyli postępkami swojemi, i wszczął się pomiędzy nimi mór. [30] »I powstał Pinchas i załagodził, i ukróconym był mór. [31] »I poczytano mu za zasługę, od wieku do wieku, na zawsze. [32] »Znowu wzbudzili gniew u wód szemrania, a ucierpiał i Mojżesz z ich przyczyny. [33] »Bo rozjątrzyli ducha jego, że mówił niebacznie ustami swojemi. [34] »Nie wytępili ludów, o których im powiedział Bóg. [35] »I pomieszali się z narodami, i nauczyli się spraw ich. [36] »I służyli ich bałwanom, które ich usidliły. [37] »Ofiarowali synów swoich i córki swoje złym duchom. [38] »I przelewali krew niewinną, krew synów i córek swoich, których zarzynali na ofiarę ciemnym bóztwom Kanaanu; i skalaną była ziemia krwią. [39] »Zanieczyszczali się sprawami swojemi, i byli sprosnymi w uczynkach swoich. [40] »I rozpałał gniew Boga na lud Jego, i obrzydził sobie dziedzictwo Swoje. [41] »I wydał ich w ręce ludów, i panowali nad nimi nieprzyjaciele ich. [42] »I zgnębili ich wrogowie, i ulegli pod ich ręką. [43] »Wielekroć ich wybawiał, a oni zostawali krnąbrni w swych zamysłach, i upadli przez winy swoje. [44] »I wejrzał na niedolę ich, gdy usłyszał ich wołanie. [45] »I pamiętał im przymierze Swoje, i pożałował w wielkiej litości Swojéj. [46] »I zjednał im miłosierdzie u wszystkich ich panów. [47] »Wspomóż nas o Boże, Panie nasz, i zgromadź nas z pośród ludów, byśmy wysławiali imię Twoje święte, i chlubili się chwałą Twoją. [48] »Wielbiony Bóg, Pan Izraela, od wieku do wieku, a rzecze cały naród: amen, halleluja. 
«  Księga Psalmów 105 Księga Psalmów 106 Księga Psalmów 107  »


 Źródło tekstu: Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl na podstawie skanów własnych.Opis prezentowanego tekstu: Tekst polski z 13 tomów wydań przekładów ksiąg Starego Testamentu dokonanego przez rabina Izaaka Cylkowa na przełomie XIX/XX wieku. Z ksiąg Starego Testamentu brakuje tylko przekładu ksiąg Kronik, Ezdrasza, Nehemiasza i Daniela (albo Cylkow nie zdążył ich przełożyć, albo rękopisy tłumaczenia zaginęły).