Teksty » Izaak Cylkow - Przekłady Starego Testamentu » Księga Psalmów » Rozdział 107
«  Księga Psalmów 106 Księga Psalmów 107 Księga Psalmów 108  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Dziękujcie Bogu bo dobry, bo na wieki łaska Jego. [2] »Niech powiedzą wyswobodzeni przez Boga, których wyzwolił z ręki ciemięzcy. [3] »I z ziem zgromadził ich, od Wschodu i Zachodu, od Północy i od morza. [4] »Błąkali się po pustyni, po stepie bezdrożnym; miasta osiadłego nie znaleźli. [5] »Głodni i spragnieni, dusza w nich omdlewała. [6] »I wołali do Boga w niedoli swojéj, z utrapień wybawił ich. [7] »I poprowadził ich drogą prostą, by doszli do miasta osiadłego. [8] »Niech sławią Bogu łaskę Jego, i Jego cuda względem synów Adama. [9] »Albowiem zasycił duszę spragnioną, a duszę zgłodniałą napełnił dobrém. [10] »Przebywających w mroku i w cieniu śmierci, więzionych nędzą i żelazem. [11] »Bo przekorni byli słowom Pana, i radom Najwyższego urągali. [12] »Przeto zgnębił biedą ich serce, upadli, a nie było wybawcy. [13] »I wołali do Boga w niedoli swojéj, z ich utrapień wybawił ich. [14] »Wywiódł ich z mroku i z cienia śmierci, a więzy ich zerwał. [15] »Niech sławią Bogu łaskę Jego, i Jego cuda względem synów Adama. [16] »Bo skruszył wrota spiżowe, a zawory żelazne połamał. [17] »Niebaczni za drogę grzeszną swoję, i za występki swoje cierpieli. [18] »Wszelką strawą gardziła ich dusza, i doszli do bram śmierci. [19] »I wołali do Boga w niedoli swojéj, z utrapień wybawił ich. [20] »I zesłał słowo Swoje i wyleczył ich, ocalił ich od zaguby. [21] »Niech sławią Bogu łaskę Jego, i Jego cuda względem synów Adama. [22] »Niech ofiarują ofiary dziękczynne, i opowiadają dzieła Jego w radości. [23] »Zstępujący na morze w okrętach, pracujący na wodach szerokich, [24] »Oni widzieli sprawy Boże, i cuda Jego w głębinie. [25] »I rzekł, i wzniecił wicher gwałtowny, który podniósł bałwany jego. [26] »Piętrzą się ku niebu, zstępują w głębiny, dusza ich w niebezpieczeństwie mięknie. [27] »Potaczają się, chwieją jak pijany, a wszystka umiejętność ich zniweczona. [28] »I wołali do Boga w niedoli swojéj, a z utrapień wyprowadził ich. [29] »Zamienił burzę na ciszę, i uśmierzyły się ich fale. [30] »I ucieszyli się, że zamilkły, i doprowadził ich do celu ich pragnień. [31] »Niech sławią Bogu łaskę Jego, i Jego cuda względem synów Adama. [32] »Niech wywyższają Go w zborze ludu, i na radzie starszych niech Go chwalą. [33] »Obrócił rzeki w pustynie, a źródła wód w suszę spiekłą. [34] »Ziemię płodną w glebę solną, dla niegodziwości jéj mieszkańców. [35] »Obrócił pustynie w jeziora, a ziemię suchą w źródła wód. [36] »I usadowił tam zgłodniałych, i założyli miasto osiadłe. [37] »I obsieli pola, i nasadzili winnice, i przyniosły owoc, plon coroczny. [38] »I błogosławił im, i rozmnożyli się bardzo, a dobytku ich nie umniejszył. [39] »Umniejszeni byli i pognębieni od udręczenia, nędzy i troski. [40] »Wylał hańbę na dostojników, i zabłąkał ich po stepie bezdrożnym. [41] »A wyniósł ubogiego z nędzy, i rozmnożył jak trzodę rodziny. [42] »Widzą to prawi i cieszą się, a wszelkie bezprawie zamyka swe usta. [43] »Kto mądry, zachowa to wszystko, i rozważy łaski Boga. 
«  Księga Psalmów 106 Księga Psalmów 107 Księga Psalmów 108  »


 Źródło tekstu: Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl na podstawie skanów własnych.Opis prezentowanego tekstu: Tekst polski z 13 tomów wydań przekładów ksiąg Starego Testamentu dokonanego przez rabina Izaaka Cylkowa na przełomie XIX/XX wieku. Z ksiąg Starego Testamentu brakuje tylko przekładu ksiąg Kronik, Ezdrasza, Nehemiasza i Daniela (albo Cylkow nie zdążył ich przełożyć, albo rękopisy tłumaczenia zaginęły).