Teksty » Izaak Cylkow - Przekłady Starego Testamentu » Księga Psalmów » Rozdział 112
«  Księga Psalmów 111 Księga Psalmów 112 Księga Psalmów 113  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Halleluja. Szczęsny mąż który boi się Boga, w Jego przykazaniach podobał sobie wielce. [2] »Potężnym na ziemi będzie ród jego, pokolenie zacnych błogosławione będzie. [3] »Dostatek i bogactwo w domu jego, a zasługa jego ostoi się na wieki. [4] »Świecić będzie w ciemności światło zacnym, litościwemu, miłosiernemu i sprawiedliwemu. [5] »Szczęsny mąż miłosierny i uczynny, urządzający sprawy swoje wedle prawa. [6] »Albowiem nigdy się nie potknie, w pamięci wiecznéj będzie cnotliwy. [7] »Przed wieścią złą się nie zatrwoży, spokojném jego serce, ufne w Bogu. [8] »Niewzruszone serce jego, nie zna obawy, dopóki się nie napoi widokiem ciemięzców swoich. [9] »Szczodrze daje ubogim, cnota jego ostoi się na wieki, róg jego rośnie w sławę. [10] »Niegodziwy to widzi i złości się, zębami zgrzyta i ginie; pragnienie niegodziwych omyli. 
«  Księga Psalmów 111 Księga Psalmów 112 Księga Psalmów 113  »


 Źródło tekstu: Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl na podstawie skanów własnych.Opis prezentowanego tekstu: Tekst polski z 13 tomów wydań przekładów ksiąg Starego Testamentu dokonanego przez rabina Izaaka Cylkowa na przełomie XIX/XX wieku. Z ksiąg Starego Testamentu brakuje tylko przekładu ksiąg Kronik, Ezdrasza, Nehemiasza i Daniela (albo Cylkow nie zdążył ich przełożyć, albo rękopisy tłumaczenia zaginęły).