Teksty » Izaak Cylkow - Przekłady Starego Testamentu » Księga Psalmów » Rozdział 115
«  Księga Psalmów 114 Księga Psalmów 115 Księga Psalmów 116  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Nie nam, o Boże, nie nam, a imieniu Twojemu daj chwałę, gwoli łasce Twojéj i gwoli prawdzie Twojéj. [2] »Czemuż mówić mają ludy: Gdzież ich Pan? [3] »A Pan nasz w niebiosach, wszystko co zechciał uczynił. [4] »Posągi ich, srebro i złoto, dzieło rąk ludzkich. [5] »Usta mają, a nie mówią, oczy, a nie widzą, [6] »Uszy mają, a nie słyszą, nozdrza, a nie węszą. [7] »Ręce ich nie dotykają, nogi ich nie stąpają, nie odzywają się gardłem swojém. [8] »Takimi niech będą wytwórcy ich, wszyscy którzy ufają im. [9] »Izraelu, ufaj Bogu; pomocą ich i tarczą On. [10] »Domu Aarona, ufajcie Bogu; pomocą ich i tarczą On. [11] »Bogobojni, ufajcie Bogu; pomocą ich i tarczą On. [12] »Bóg który pamięta o nas pobłogosławi, pobłogosławi dom Izraela, pobłogosławi dom Aarona. [13] »Pobłogosławi bogobojnych, tak małych jak i wielkich. [14] »Rozmnoży Bóg was, was i syny wasze. [15] »Błogosławieni wy od Boga, stwórcy nieba i ziemi. [16] »Niebiosa, niebiosa są dla Boga, a ziemię dał synom Adama. [17] »Nie umarli chwalą Pana, ani wszyscy którzy zstępują do ciszy grobowéj. [18] »Ale my błogosławić będziemy Pana, odtąd aż na wieki. Halleluja. 
«  Księga Psalmów 114 Księga Psalmów 115 Księga Psalmów 116  »


 Źródło tekstu: Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl na podstawie skanów własnych.Opis prezentowanego tekstu: Tekst polski z 13 tomów wydań przekładów ksiąg Starego Testamentu dokonanego przez rabina Izaaka Cylkowa na przełomie XIX/XX wieku. Z ksiąg Starego Testamentu brakuje tylko przekładu ksiąg Kronik, Ezdrasza, Nehemiasza i Daniela (albo Cylkow nie zdążył ich przełożyć, albo rękopisy tłumaczenia zaginęły).