Teksty » Izaak Cylkow - Przekłady Starego Testamentu » Księga Psalmów » Rozdział 120
«  Księga Psalmów 119 Księga Psalmów 120 Księga Psalmów 121  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Pieśń pielgrzymia. Do Boga w niedoli mojéj wołałem, a wysłuchał mnie. [2] »Boże, ocal duszę moję od ust kłamliwych, od języka podstępnego. [3] »Cóż ci da, i co przysporzy ci, języku podstępny? [4] »Jako strzały bohatera wyostrzone, i jako węgle jałowcu. [5] »Biada mi, żem zamieszkał w Meszech, żem przebywał w namiotach Kedaru. [6] »Długo przebywała dusza moja razem z wrogiem pokoju. [7] »Ja za pokojem, ale cokolwiekbym mówił, oni za wojną. 
«  Księga Psalmów 119 Księga Psalmów 120 Księga Psalmów 121  »


 Źródło tekstu: Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl na podstawie skanów własnych.Opis prezentowanego tekstu: Tekst polski z 13 tomów wydań przekładów ksiąg Starego Testamentu dokonanego przez rabina Izaaka Cylkowa na przełomie XIX/XX wieku. Z ksiąg Starego Testamentu brakuje tylko przekładu ksiąg Kronik, Ezdrasza, Nehemiasza i Daniela (albo Cylkow nie zdążył ich przełożyć, albo rękopisy tłumaczenia zaginęły).