Teksty » Izaak Cylkow - Przekłady Starego Testamentu » Księga Psalmów » Rozdział 121
«  Księga Psalmów 120 Księga Psalmów 121 Księga Psalmów 122  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Pieśń Pielgrzymia. Wznoszę oczy moje ku górom skąd nadejdzie pomoc moja, [2] »Pomoc moja od Boga, stwórcy nieba i ziemi? [3] »Nie da zachwiać się nodze twojéj, nie drżémie stróż twój. [4] »Oto nie drżémie, nie śpi stróż Izraela. [5] »Bóg stróżem twoim, Bóg cieniem twoim, po prawicy twojéj. [6] »Dniem słońce nie porazi cię, ani księżyc nocą. [7] »Bóg ustrzeże cię od wszelkiego zła, ustrzeże duszę twoję. [8] »Bóg ustrzeże wyjście twoje i wejście twoje odtąd i na wieki. 
«  Księga Psalmów 120 Księga Psalmów 121 Księga Psalmów 122  »


 Źródło tekstu: Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl na podstawie skanów własnych.Opis prezentowanego tekstu: Tekst polski z 13 tomów wydań przekładów ksiąg Starego Testamentu dokonanego przez rabina Izaaka Cylkowa na przełomie XIX/XX wieku. Z ksiąg Starego Testamentu brakuje tylko przekładu ksiąg Kronik, Ezdrasza, Nehemiasza i Daniela (albo Cylkow nie zdążył ich przełożyć, albo rękopisy tłumaczenia zaginęły).