Teksty » Izaak Cylkow - Przekłady Starego Testamentu » Księga Psalmów » Rozdział 122
«  Księga Psalmów 121 Księga Psalmów 122 Księga Psalmów 123  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Pieśń pielgrzymia Dawida. - Rad byłem mówiącym mi: do domu Bożego pójdziemy. [2] »Stanęły nogi nasze w bramach twoich Jerozolimo. [3] »Jerozolimo zbudowana jak miasto, które się zwarło w sobie. [4] »Dokąd ciągnęły pokolenia, pokolenia Pana, obyczajem Izraela, by sławić imię Boga. [5] »Gdzie zasiadali na krzesłach sądu, na krzesłach domu Dawida. [6] »Módlcie się o pokój Jerozolimy; oby się powodziło przyjaciołom twoim. [7] »Niech będzie pokój w twierdzy twojéj, cisza w zamkach twoich. [8] »Dla braci i towarzyszy moich wypowiadam pokój tobie. [9] »Dla domu Boga, Pana naszego, uproszę szczęście dla ciebie. 
«  Księga Psalmów 121 Księga Psalmów 122 Księga Psalmów 123  »


 Źródło tekstu: Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl na podstawie skanów własnych.Opis prezentowanego tekstu: Tekst polski z 13 tomów wydań przekładów ksiąg Starego Testamentu dokonanego przez rabina Izaaka Cylkowa na przełomie XIX/XX wieku. Z ksiąg Starego Testamentu brakuje tylko przekładu ksiąg Kronik, Ezdrasza, Nehemiasza i Daniela (albo Cylkow nie zdążył ich przełożyć, albo rękopisy tłumaczenia zaginęły).