Teksty » Izaak Cylkow - Przekłady Starego Testamentu » Księga Psalmów » Rozdział 123
«  Księga Psalmów 122 Księga Psalmów 123 Księga Psalmów 124  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Pieśń Pielgrzymia. Do Ciebie wznoszę oczy moje, Panujący w niebiosach. [2] »Oto jako oczy sług na rękę panów swoich, jak oczy służebnicy na rękę pani swojéj, tak oczy nasze ku Bogu, Panu naszemu, aż zmiłuje się nad nami. [3] »Zmiłuj się nad nami Boże, zmiłuj nad nami, bośmy nader przesyceni wzgardą. [4] »Nad miarę nasyciła się dusza nasza urąganiem hardych, wzgardą wyniosłych. 
«  Księga Psalmów 122 Księga Psalmów 123 Księga Psalmów 124  »


 Źródło tekstu: Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl na podstawie skanów własnych.Opis prezentowanego tekstu: Tekst polski z 13 tomów wydań przekładów ksiąg Starego Testamentu dokonanego przez rabina Izaaka Cylkowa na przełomie XIX/XX wieku. Z ksiąg Starego Testamentu brakuje tylko przekładu ksiąg Kronik, Ezdrasza, Nehemiasza i Daniela (albo Cylkow nie zdążył ich przełożyć, albo rękopisy tłumaczenia zaginęły).