Teksty » Izaak Cylkow - Przekłady Starego Testamentu » Księga Psalmów » Rozdział 124
«  Księga Psalmów 123 Księga Psalmów 124 Księga Psalmów 125  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Pieśń pielgrzymia Dawida. Gdyby nie Bóg, który był z nami, niechaj że powié Izrael. [2] »Gdyby nie Bóg, który był z nami, gdy powstali na nas ludzie. [3] »Wtedyby żywcem pochłonęli nas, gdy wspłonął gniew ich na nas. [4] »Wtedyby wody zalały nas, strumień wezbrał by ponad duszę naszą. [5] »Wtedy wezbrały by ponad duszę naszą wody burzliwe. [6] »Błogosławiony Bóg, który nie podał nas na łup zębom ich. [7] »Dusza nasza jak ptak uszła z sideł ptaszników; sidła się porwały, a myśmy uszli. [8] »Pomoc nasza w imieniu Boga, stwórcy nieba i ziemi. 
«  Księga Psalmów 123 Księga Psalmów 124 Księga Psalmów 125  »


 Źródło tekstu: Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl na podstawie skanów własnych.Opis prezentowanego tekstu: Tekst polski z 13 tomów wydań przekładów ksiąg Starego Testamentu dokonanego przez rabina Izaaka Cylkowa na przełomie XIX/XX wieku. Z ksiąg Starego Testamentu brakuje tylko przekładu ksiąg Kronik, Ezdrasza, Nehemiasza i Daniela (albo Cylkow nie zdążył ich przełożyć, albo rękopisy tłumaczenia zaginęły).