Teksty » Izaak Cylkow - Przekłady Starego Testamentu » Księga Psalmów » Rozdział 125
«  Księga Psalmów 124 Księga Psalmów 125 Księga Psalmów 126  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Pieśń pielgrzymia. Ufający Bogu są jako góra Cyon niewzruszona, wiecznotrwała. [2] »Jerozolima, góry w około niéj, a Bóg w około ludu swego, odtąd i na wieki. [3] »Bo nie spocznie berło niegodziwości na udziale cnotliwych, by nie wyciągali cnotliwi ku nieprawości rąk swoich. [4] »Poszczęść Boże dobrym i prawym w sercach swoich. [5] »A którzy zbaczają na manowce ich, oby zagubił ich Bóg wraz ze złoczyńcami; pokój Izraelowi. 
«  Księga Psalmów 124 Księga Psalmów 125 Księga Psalmów 126  »


 Źródło tekstu: Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl na podstawie skanów własnych.Opis prezentowanego tekstu: Tekst polski z 13 tomów wydań przekładów ksiąg Starego Testamentu dokonanego przez rabina Izaaka Cylkowa na przełomie XIX/XX wieku. Z ksiąg Starego Testamentu brakuje tylko przekładu ksiąg Kronik, Ezdrasza, Nehemiasza i Daniela (albo Cylkow nie zdążył ich przełożyć, albo rękopisy tłumaczenia zaginęły).