Teksty » Izaak Cylkow - Przekłady Starego Testamentu » Księga Psalmów » Rozdział 129
«  Księga Psalmów 128 Księga Psalmów 129 Księga Psalmów 130  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Pieśń pielgrzymia. Wielce gnębili mnie od młodości mojéj; niech rzecze Izrael. [2] »Wielce gnębili mnie od młodości mojéj, lecz nie zmogli mnie. [3] »Po grzbiecie moim orali oracze, wydłużali bruzdy swoje. [4] »Bóg sprawiedliwy rozciął więzy niegodziwych. [5] »Zawstydzą się i pierzchną wszystkie wrogi Cyonu. [6] »Będą jak porost dachów, który zanim odrośnie, zasycha. [7] »Którym nie napełnia garści swojéj żeniec, ani poły swojéj wiążący snopy. [8] »A nie mówią przechodnie: "błogosławieństwo Boga z wami, błogosławim was w imię Boże". 
«  Księga Psalmów 128 Księga Psalmów 129 Księga Psalmów 130  »


 Źródło tekstu: Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl na podstawie skanów własnych.Opis prezentowanego tekstu: Tekst polski z 13 tomów wydań przekładów ksiąg Starego Testamentu dokonanego przez rabina Izaaka Cylkowa na przełomie XIX/XX wieku. Z ksiąg Starego Testamentu brakuje tylko przekładu ksiąg Kronik, Ezdrasza, Nehemiasza i Daniela (albo Cylkow nie zdążył ich przełożyć, albo rękopisy tłumaczenia zaginęły).