Teksty » Izaak Cylkow - Przekłady Starego Testamentu » Księga Psalmów » Rozdział 131
«  Księga Psalmów 130 Księga Psalmów 131 Księga Psalmów 132  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Każdy werset od nowej liniiUkryj numery wersetów
[1] »Pieśń pielgrzymia Dawida. - Boże nie wynosiło się serce moje, i nie wywyższały oczy moje, i nie marzyłem o rzeczach wyższych i niedościgłych dla mnie. [2] »Czyliż nie koiłem i nie uciszałem duszy mojéj jak niemowlę przy matce swojéj, jak niemowlę we mnie dusza moja. [3] »Wyglądaj Izraelu Boga oddziś i na wieki. 
«  Księga Psalmów 130 Księga Psalmów 131 Księga Psalmów 132  »


 Źródło tekstu: Tekst opracowany na podstawie skanów prezentowanych na BibliePolskie.plOpis prezentowanego tekstu: Tekst polski z 13 tomów wydań przekładów ksiąg Starego Testamentu dokonanego przez rabina Izaaka Cylkowa na przełomie XIX/XX wieku. Z ksiąg Starego Testamentu brakuje tylko przekładu ksiąg Kronik, Ezdrasza, Nehemiasza i Daniela (albo Cylkow nie zdążył ich przełożyć, albo rękopisy tłumaczenia zaginęły).