Teksty » Izaak Cylkow - Przekłady Starego Testamentu » Księga Psalmów » Rozdział 135
«  Księga Psalmów 134 Księga Psalmów 135 Księga Psalmów 136  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Halleluja. Chwalcie imię Boga, chwalcie słudzy Boga. [2] »Którzy stoicie w domu Bożym, w przedsieniach domu Pana naszego. [3] »Halleluja, bo dobrym Bóg, śpiewajcie imieniu Jego, bo miłe ono. [4] »Bo Jakóba wybrał sobie Pan, Izraela na własność Swą. [5] »Zaiste wiem ja, że wielkim Bóg, a Pan nasz nadewszystkie Bogi. [6] »Wszystko co pożąda Bóg, czyni na niebie i na ziemi, w morzach i we wszystkich głębinach. [7] »Wznosi obłoki z krańca ziemi, błyskawice dla deszczu tworzy, wywodzi wiatr ze skarbnic Swoich. [8] »Który poraził pierworodne w Micraim, od człowieka do bydlęcia. [9] »Zesłał zjawiska i cuda wpośród ciebie Micraim, na Faraona i na wszystkie sługi jego. [10] »Który poraził ludy mnogie, i pobił królów potężnych. [11] »Sychona króla Amorei, i Oga króla Baszanu, i wszystkie królestwa Kanaanu. [12] »I oddał kraj ich na dziedzictwo, na dziedzictwo Izraelowi, ludowi Swojemu. [13] »Boże, imię Twe na wieki; Boże, pamięć Twoja od pokolenia do pokolenia. [14] »Bo sprawiedliwość wymierza Bóg narodowi Swojemu, a nad sługami Swojemi lituje się. [15] »Posągi pogan srebro i złoto, dzieła rąk ludzkich. [16] »Usta mają a nie mówią, oczy mają a nie widzą. [17] »Uszy mają a nie słyszą, niema też tchu w ustach ich. [18] »Jak one niech będą twórcy ich, każdy który zaufał im. [19] »Domu Izraela, sławcie Boga, bogobojni, sławcie Boga. [20] »Domu Lewi, sławcie Boga, bogobojni, sławcie Boga. [21] »Sławionym niech będzie Bóg z Cyonu, przebywający w Jerozolimie. Halleluja. 
«  Księga Psalmów 134 Księga Psalmów 135 Księga Psalmów 136  »


 Źródło tekstu: Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl na podstawie skanów własnych.Opis prezentowanego tekstu: Tekst polski z 13 tomów wydań przekładów ksiąg Starego Testamentu dokonanego przez rabina Izaaka Cylkowa na przełomie XIX/XX wieku. Z ksiąg Starego Testamentu brakuje tylko przekładu ksiąg Kronik, Ezdrasza, Nehemiasza i Daniela (albo Cylkow nie zdążył ich przełożyć, albo rękopisy tłumaczenia zaginęły).