Teksty » Izaak Cylkow - Przekłady Starego Testamentu » Księga Psalmów » Rozdział 136
«  Księga Psalmów 135 Księga Psalmów 136 Księga Psalmów 137  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Chwalcie Boga bo dobry, bo na wieki łaska Jego. [2] »Chwalcie Boga nad Bogi; bo na wieki łaska Jego. [3] »Chwalcie Pana nad Pany; bo na wieki łaska Jego. [4] »Co zdziałał cuda wielkie sam; bo na wieki łaska Jego. [5] »Co stworzył nieba w mądrości; bo na wieki łaska Jego. [6] »Co rozpostarł ziemię na wodach; bo na wieki łaska Jego. [7] »Co stworzył światła wielkie; bo na wieki łaska Jego. [8] »Słońce, aby panowało we dnie; bo na wieki łaska Jego. [9] »Księżyc i gwiazdy, aby panowały w nocy; bo na wieki łaska Jego. [10] »Co poraził Micraim w pierworodnych jego; bo na wieki łaska Jego. [11] »I wywiódł Izrael z pośród nich; bo na wieki łaska Jego. [12] »Ręką potężną i ramieniem podniesioném; bo na wieki łaska Jego. [13] »Co rozdzielił morze sitowia na części; bo na wieki łaska Jego. [14] »I przeprowadził Izrael wskróś niego; bo na wieki łaska Jego. [15] »I pogrążył Faraona i wojsko jego w morzu sitowia; bo na wieki łaska Jego. [16] »Co prowadził lud Swój po puszczy; bo na wieki łaska Jego. [17] »Co poraził królów wielkich; bo na wieki łaska Jego. [18] »I pobił królów potężnych; bo na wieki łaska Jego. [19] »Sychona króla Amorei; bo na wieki łaska Jego. [20] »I Oga króla Baszanu; bo na wieki łaska Jego. [21] »I oddał kraj ich na dziedzictwo; bo na wieki łaska Jego. [22] »Na dziedzictwo Izraelowi słudze Swojemu; bo na wieki łaska Jego. [23] »Co w poniżeniu naszém pomnił o nas; bo na wieki łaska Jego. [24] »I wydarł nas od ciemięzców naszych; bo na wieki łaska Jego. [25] »Daje chléb wszelkiemu ciału; bo na wieki łaska Jego. [26] »Chwalcie Pana niebios; bo na wieki łaska Jego. 
«  Księga Psalmów 135 Księga Psalmów 136 Księga Psalmów 137  »


 Źródło tekstu: Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl na podstawie skanów własnych.Opis prezentowanego tekstu: Tekst polski z 13 tomów wydań przekładów ksiąg Starego Testamentu dokonanego przez rabina Izaaka Cylkowa na przełomie XIX/XX wieku. Z ksiąg Starego Testamentu brakuje tylko przekładu ksiąg Kronik, Ezdrasza, Nehemiasza i Daniela (albo Cylkow nie zdążył ich przełożyć, albo rękopisy tłumaczenia zaginęły).