Teksty » Izaak Cylkow - Przekłady Starego Testamentu » Księga Psalmów » Rozdział 138
«  Księga Psalmów 137 Księga Psalmów 138 Księga Psalmów 139  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Dawida pieśń. Sławię cię z całego serca, wobec bóztw śpiewam Ci. [2] »Korzę się przed przybytkiem Twoim świętym, wysławiam imię Twoje, za łaskę Twoję, za prawdę Twoję; boś wyniósł nad wszystko imię Twoje, słowo Twoje. [3] »W dzień, kiedym Cię wzywał, wysłuchałeś mnie, pokrzepiłeś mnie, a w mojéj duszy, moc. [4] »Hołdować Ci będą, Boże, wszyscy królowie ziemi, bo usłyszeli wyroki ust Twoich. [5] »I śpiewać będą o drogach Bożych, jak wielkim majestat Boga. [6] »Bo wysoko Bóg, a na poniżonych baczy, i wzniosłego zdaleka dojrzy. [7] »Gdy chodzić będę pośród niedoli, dasz mi żyć, naprzekór wrogom moim podasz rękę Twoję, i wspomoże mnie prawica Twoja. [8] »Bóg dokona dla mnie, Boże, łaska Twoja na wieki, dzieł rąk Twoich nie zaniechaj. 
«  Księga Psalmów 137 Księga Psalmów 138 Księga Psalmów 139  »


 Źródło tekstu: Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl na podstawie skanów własnych.Opis prezentowanego tekstu: Tekst polski z 13 tomów wydań przekładów ksiąg Starego Testamentu dokonanego przez rabina Izaaka Cylkowa na przełomie XIX/XX wieku. Z ksiąg Starego Testamentu brakuje tylko przekładu ksiąg Kronik, Ezdrasza, Nehemiasza i Daniela (albo Cylkow nie zdążył ich przełożyć, albo rękopisy tłumaczenia zaginęły).