Teksty » Izaak Cylkow - Przekłady Starego Testamentu » Księga Psalmów » Rozdział 141
«  Księga Psalmów 140 Księga Psalmów 141 Księga Psalmów 142  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Pieśń Dawida. Boże, wzywam Cię, pospiesz do mnie, słuchaj głosu mojego, gdy wzywam Cię. [2] »Niech stanie modlitwa moja za kadzidło przed obliczem Twojém, wzniesienie dłoni mojéj za obiatę wieczorną. [3] »Zwróć Boże, uwagę na usta moje, baczność na poruszenie warg moich. [4] »Nie skłaniaj serca mojego ku rzeczy złéj, bym popełniał czyny niegodziwe względem ludzi czyniących zło, abym nie zwalczał ulubieńców ich. [5] »Niech porazi mnie sprawiedliwy, łaską to, niech mnie zgromi, - pomazaniec niechaj nie gubi głowy mojéj, bo jeszcze modlitwa moja pomimo krzywd ich. [6] »Ustąpili u skały sędziowie ich, i usłuchali słów moich, bo były im miłe. [7] »Jakby kto kopał i płużył w ziemi, tak rozrzucone są kości nasze nad skrajem przepaści. [8] »Ale ku Tobie, Boże, Panie, oczy moje się wznoszą, Tobie ufam, nie zatracaj duszy mojéj. [9] »Ustrzeż mnie od sideł, które zastawili na mnie, i od zasadzek złoczyńców. [10] »Niech wpadną w sieci własne niegodziwi wraz, gdy ja je ominę. 
«  Księga Psalmów 140 Księga Psalmów 141 Księga Psalmów 142  »


 Źródło tekstu: Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl na podstawie skanów własnych.Opis prezentowanego tekstu: Tekst polski z 13 tomów wydań przekładów ksiąg Starego Testamentu dokonanego przez rabina Izaaka Cylkowa na przełomie XIX/XX wieku. Z ksiąg Starego Testamentu brakuje tylko przekładu ksiąg Kronik, Ezdrasza, Nehemiasza i Daniela (albo Cylkow nie zdążył ich przełożyć, albo rękopisy tłumaczenia zaginęły).