Teksty » Izaak Cylkow - Przekłady Starego Testamentu » Księga Psalmów » Rozdział 142
«  Księga Psalmów 141 Księga Psalmów 142 Księga Psalmów 143  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »(142:1) Dumanie Dawida, gdy zostawał w jaskini; modlitwa. (142:2) Głosem moim do Boga wołam, głosem moim Boga błagam. [2] »(142:3) Wylewam przed Nim żal mój, niedolę moję przed Nim wypowiadam. [3] »(142:4) Gdy zwątpił we mnie duch mój, a Ty znasz ścieżkę moję, na drodze téj którą chodzę, ukryli sidła na mnie. [4] »(142:5) Spójrz na prawo i zobacz; niemasz, ktoby mnie znał, znikło schronienie dla mnie, nikt nie pyta o duszę moję. [5] »(142:6) Wołam do Ciebie, Boże, rzekłem: Tyś ucieczką moją, udziałem moim w krainie żywota. [6] »(142:7) Zważ na błaganie moje, bom biedny bardzo; ocal mnie od prześladowców moich, bo silniejsi odemnie. [7] »(142:8) Wywiedź z zamknięcia duszę moję, bym sławił imię Twoje; mną się uwieńczą cnotliwi, gdy zmiłujesz się nademną. 
«  Księga Psalmów 141 Księga Psalmów 142 Księga Psalmów 143  »


 Źródło tekstu: Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl na podstawie skanów własnych.Opis prezentowanego tekstu: Tekst polski z 13 tomów wydań przekładów ksiąg Starego Testamentu dokonanego przez rabina Izaaka Cylkowa na przełomie XIX/XX wieku. Z ksiąg Starego Testamentu brakuje tylko przekładu ksiąg Kronik, Ezdrasza, Nehemiasza i Daniela (albo Cylkow nie zdążył ich przełożyć, albo rękopisy tłumaczenia zaginęły).