Teksty » Izaak Cylkow - Przekłady Starego Testamentu » Księga Psalmów » Rozdział 146
«  Księga Psalmów 145 Księga Psalmów 146 Księga Psalmów 147  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Halleluja. Chwal duszo moja Boga. [2] »Chwalić będę Boga pókim żyw, wysławiać Go póki mnie stanie. [3] »Nie polegajcie na możnych, na synu człowieka, u którego niema pomocy. [4] »Ujdzie duch jego, wróci do prochu swojego; w on dzień znikną zamysły jego. [5] »Szczęsny, czyją Pan Jakóba pomocą, czyja nadzieja w Bogu, Panu jego. [6] »Który stworzył niebo i ziemię, morza i wszystko co w nich; strzegący prawdy na wieki. [7] »Wymierza sprawiedliwość pokrzywdzonym, daje chléb łaknącym, Bóg, który oswobadza uwięzionych. [8] »Bóg, który otwiera oczy ciemnych, Bóg, który podnosi poniżonych, Bóg, który miłuje prawych. [9] »Bóg, obrońca przybyszów, sierotę i wdowę wspiera, a drogę niegodziwych gubi. [10] »Króluje Bóg na wieki, Pan Twój, Cyonie, z pokolenia w pokolenie - Halleluja. 
«  Księga Psalmów 145 Księga Psalmów 146 Księga Psalmów 147  »


 Źródło tekstu: Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl na podstawie skanów własnych.Opis prezentowanego tekstu: Tekst polski z 13 tomów wydań przekładów ksiąg Starego Testamentu dokonanego przez rabina Izaaka Cylkowa na przełomie XIX/XX wieku. Z ksiąg Starego Testamentu brakuje tylko przekładu ksiąg Kronik, Ezdrasza, Nehemiasza i Daniela (albo Cylkow nie zdążył ich przełożyć, albo rękopisy tłumaczenia zaginęły).