Teksty » Izaak Cylkow - Przekłady Starego Testamentu » Księga Psalmów » Rozdział 147
«  Księga Psalmów 146 Księga Psalmów 147 Księga Psalmów 148  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Chwalcie Pana, bo dobry, śpiewajcie Panu naszemu, bo miły, przystoi Mu chwała. [2] »Buduje Jerozolimę Bóg, rozproszonych Izraela zgromadza. [3] »Uzdrawia skruszone serca, i opatruje rany ich. [4] »Oznacza liczbę gwiazdom, wszystkim imiona nadaje. [5] »Wielki Pan nasz i wszechmocny, mądrości Jego bez liku. [6] »Pokrzepia upokorzonych Bóg, poniża niegodziwych ku ziemi. [7] »Zawtórujcie Bogu dziękczynieniem, zaśpiewajcie Panu naszemu na cytrze. [8] »Który pokrywa niebo chmurami, przygotowuje dla ziemi deszcz, rozplenia po górach trawę. [9] »Daje bydłu karm, rodowi kruka o co woła. [10] »Nie siły konia pożąda, ani w biodrach męża ma upodobanie. [11] »Upodobał Bóg czcicieli Swoich, którzy ufają miłosierdziu Jego. [12] »Wysławiaj, Jerozolimo, Boga, chwal Pana twojego, Cyonie. [13] »On utwierdza zawory bram twoich, błogosławi synom twoim w tobie. [14] »Ustanawia w granicach twoich pokój, obfitością ziarna nasyca cię. [15] »Zsyła słowo Swoje na ziemię, szybko mknie rozkaz Jego. [16] »Spuszcza śnieg jak wełnę, szron jak popiół rozsypuje. [17] »Rzuca lód Swój bryłami, przed mrozem Jego któż się ostoi. [18] »Posyła słowo Swoje i roztapia je, wionie wiatrem Swoim, leją się wody. [19] »Objawił słowo Swoje Jakóbowi, ustawy i prawa Swoje Izraelowi. [20] »Nie uczynił tak wszystkim ludom, i praw nie poznały. - Halleluja. 
«  Księga Psalmów 146 Księga Psalmów 147 Księga Psalmów 148  »


 Źródło tekstu: Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl na podstawie skanów własnych.Opis prezentowanego tekstu: Tekst polski z 13 tomów wydań przekładów ksiąg Starego Testamentu dokonanego przez rabina Izaaka Cylkowa na przełomie XIX/XX wieku. Z ksiąg Starego Testamentu brakuje tylko przekładu ksiąg Kronik, Ezdrasza, Nehemiasza i Daniela (albo Cylkow nie zdążył ich przełożyć, albo rękopisy tłumaczenia zaginęły).