Teksty » Izaak Cylkow - Przekłady Starego Testamentu » Księga Psalmów » Rozdział 148
«  Księga Psalmów 147 Księga Psalmów 148 Księga Psalmów 149  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Halleluja. Chwalcie Boga na niebiosach, chwalcie Go na wysokościach. [2] »Chwalcie Go wszyscy posłannicy Jego, chwalcie Go wszystkie zastępy Jego. [3] »Chwalcie Go słońce i księżycu, chwalcie Go wszystkie gwiazdy światła. [4] »Chwalcie Go niebiosa niebios, i wody nad niebiosami. [5] »Niechaj chwalą imię Boga, bo On rozkazał i stworzone są. [6] »I ustanowił je na wieki wieków, prawo nadał i nie zmieni. [7] »Chwalcie Boga na ziemi, cudotwory i wszystkie głębie. [8] »Ogień i grad, śnieg i mgła, wicher gwałtowny, wykonawca Jego rozkazu. [9] »Góry i wsze pagórki, drzewa owocowe, i wszystkie cedry. [10] »Zwierzęta i wszelkie bydło, gady i ptactwo skrzydlate. [11] »Królowie ziemi i wsze narody, książęta i wszyscy sędziowie ziemi. [12] »Młodzieńcy i dziewice, starcy i młodzież. [13] »Niech chwalą imię Boga, bo wzniosłém imię Jego jedynie; wspaniałość Jego nad ziemią i niebem. [14] »Podniósł potęgę narodu Swego, sławę wszystkich cnotliwych Swoich, synów Izraela, ludu Mu blizkiego. - Halleluja. 
«  Księga Psalmów 147 Księga Psalmów 148 Księga Psalmów 149  »


 Źródło tekstu: Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl na podstawie skanów własnych.Opis prezentowanego tekstu: Tekst polski z 13 tomów wydań przekładów ksiąg Starego Testamentu dokonanego przez rabina Izaaka Cylkowa na przełomie XIX/XX wieku. Z ksiąg Starego Testamentu brakuje tylko przekładu ksiąg Kronik, Ezdrasza, Nehemiasza i Daniela (albo Cylkow nie zdążył ich przełożyć, albo rękopisy tłumaczenia zaginęły).