Teksty » Izaak Cylkow - Przekłady Starego Testamentu » Księga Psalmów » Rozdział 149
«  Księga Psalmów 148 Księga Psalmów 149 Księga Psalmów 150  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Halleluja. Śpiewajcie Bogu pieśń nową, chwałę Jego w zgromadzeniu pobożnych. [2] »Niech cieszy się Izrael Twórcą swoim, niech synowie Cyonu radują się królem swoim. [3] »Niech chwalą imię Jego fletem, bębnem i cytrą niech grają Mu. [4] »Bo upodobał Bóg lud Swój, uwieńcza pokornych wybawieniem. [5] »Cieszą się pobożni sławą, śpiewają na swych łożach. [6] »Chwała Pana w głosie ich, a miecz obosieczny w ręku ich. [7] »Aby spełnić pomstę na poganach, karę na plemionach. [8] »Aby wiązać królów ich pętami, a dostojników ich okowami żelaznemi. [9] »Aby postąpić z nimi według prawa zapisanego; wspaniały On dla wszystkich cnotliwych Swoich. - Halleluja. 
«  Księga Psalmów 148 Księga Psalmów 149 Księga Psalmów 150  »


 Źródło tekstu: Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl na podstawie skanów własnych.Opis prezentowanego tekstu: Tekst polski z 13 tomów wydań przekładów ksiąg Starego Testamentu dokonanego przez rabina Izaaka Cylkowa na przełomie XIX/XX wieku. Z ksiąg Starego Testamentu brakuje tylko przekładu ksiąg Kronik, Ezdrasza, Nehemiasza i Daniela (albo Cylkow nie zdążył ich przełożyć, albo rękopisy tłumaczenia zaginęły).