Teksty » Izaak Cylkow - Przekłady Starego Testamentu » Księga Psalmów » Rozdział 16
«  Księga Psalmów 15 Księga Psalmów 16 Księga Psalmów 17  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Klejnot Dawida. - Ochroń mnie Boże, gdyż ufam Ci. [2] »Rzekłaś do Boga: Panem moim Ty; dobrem mojém najwyższém. [3] »W Świętych, którzy na ziemi są, i szlachetnych, całe upodobanie moje w nich. [4] »Liczne są utrapienia tych, którzy innego nabyli; nie zalewam ja ich zalewek krwawych, i nie biorę imion ich na usta moje. [5] »Bóg jest darem w udziale moim i kielichem moim; Ty dzierżysz los mój. [6] »Granice przypadły mi w rozkoszném polu; tak, dziedzictwo urocze jest dla mnie. [7] »Błogosławię Boga, który mi tak doradził; nocami téż napominają mnie wnętrza moje. [8] »Stawiam Boga przed sobą zawsze, bo póki On po prawicy mojéj, nie zachwieję się. [9] »Przeto cieszy się serce moje i raduje godność moja, a ciało moje spoczywa bezpiecznie. [10] »Bo nie zostawisz duszy mojéj przepaści, nie dasz pobożnemu Twemu widzieć zagubę. [11] »Wskażesz mi drogę życia, pełnia radości jest przed obliczem Twojém, rozkosz u prawicy Twojéj wiecznie. 
«  Księga Psalmów 15 Księga Psalmów 16 Księga Psalmów 17  »


 Źródło tekstu: Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl na podstawie skanów własnych.Opis prezentowanego tekstu: Tekst polski z 13 tomów wydań przekładów ksiąg Starego Testamentu dokonanego przez rabina Izaaka Cylkowa na przełomie XIX/XX wieku. Z ksiąg Starego Testamentu brakuje tylko przekładu ksiąg Kronik, Ezdrasza, Nehemiasza i Daniela (albo Cylkow nie zdążył ich przełożyć, albo rękopisy tłumaczenia zaginęły).