Teksty » Izaak Cylkow - Przekłady Starego Testamentu » Księga Psalmów » Rozdział 17
«  Księga Psalmów 16 Księga Psalmów 17 Księga Psalmów 18  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Modlitwa Dawida. Wysłuchaj Boże słuszność moję, zważ na moje wołanie; skłoń ucho do prośby mojéj, nie z ust obłudnych. [2] »Z przed Ciebie niech wyrok mój wyjdzie; oczy Twoje spoglądają na prawość. [3] »Gdy zbadasz serce moje, nawiedzisz w nocy, doświadczysz mnie, nie znajdziesz nic; zła myśl nie przeszła przez usta moje. [4] »Wobec spraw ludzi, stosownie do słowa ust Twoich, wystrzegałem się dróg przestępcy. [5] »Trzymają się kroki moje ścieżek Twoich; nie chwieją się stopy moje. [6] »Wzywam Cię, bo mnie wysłuchasz Panie; skłoń mi ucho Twoje i wysłuchaj słowa moje. [7] »Ucudownij łaskę Twoję, który wybawiasz od przeciwników, ufających prawicy Twojéj. [8] »Strzeż mnie jako źrenicę oka, w cieniu skrzydeł Twoich ukryj mnie. [9] »Przed niegodziwymi, którzy mnie napadają; przed wrogami, którzy zawzięcie mnie otaczają. [10] »Tuczne serce swe zamknęli, usta ich przemawiają z wysoka. [11] »Na każdym kroku teraz otaczają nas; oczy swoje zwracają, by nas powalić o ziemię. [12] »Podobny do lwa, pragnącego żeru, do lwiątka, siedzącego w ukryciu. [13] »Powstań Boże, uprzedź go, połóż go płazem; wybaw życie moje od niegodziwca, tego miecza Twojego. [14] »Od tłumów, które są ręką Twoją, od tłumów téj ziemi. Ich udział w tém życiu, a darami Twemi napełniasz ich żywot; mają pełnię synów, a zostawiają nadmiar dzieciom swoim. [15] »Ja zaś w prawości ujrzę oblicze Twoje; nasycę się za przebudzeniem, postacią Twoją. 
«  Księga Psalmów 16 Księga Psalmów 17 Księga Psalmów 18  »


 Źródło tekstu: Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl na podstawie skanów własnych.Opis prezentowanego tekstu: Tekst polski z 13 tomów wydań przekładów ksiąg Starego Testamentu dokonanego przez rabina Izaaka Cylkowa na przełomie XIX/XX wieku. Z ksiąg Starego Testamentu brakuje tylko przekładu ksiąg Kronik, Ezdrasza, Nehemiasza i Daniela (albo Cylkow nie zdążył ich przełożyć, albo rękopisy tłumaczenia zaginęły).