Teksty » Izaak Cylkow - Przekłady Starego Testamentu » Księga Psalmów » Rozdział 18
«  Księga Psalmów 17 Księga Psalmów 18 Księga Psalmów 19  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »(18:1) Przewodnikowi chóru. Przez sługę Bożego, Dawida, który wypowiedział Bogu, słowa pieśni téj, gdy wybawił go Bóg z rąk wszystkich nieprzyjaciół i z ręki Saula. (18:2) I rzekł: Miłuję Cię, Boże, potęgo moja. [2] »(18:3) Boże, opoko i twierdzo moja i wybawco mój, Panie mój, obrono, w którą ufam, tarczo moja i rogu wybawienia mojego, ucieczko moja! [3] »(18:4) Wielbionego wzywam, Wiekuistego, i od wrogów moich wybawion jestem. [4] »(18:5) Ogarnęły mnie bóle śmierci i nurty otchłani zatrwożyły mnie. [5] »(18:6) Męki przepaści osnuły mnie, pochwyciły sidła śmierci. [6] »(18:7) W niedoli méj wzywam Boga i do Pana mojego wołam; wysłuchał z przybytku Swego głos mój, a wołanie moje przed Nim doszło uszu Jego. [7] »(18:8) I wstrzęsła się i zadrżała ziemia, i posady gór się chwieją i wstrzęsły się, bo gniewem zapłonął. [8] »(18:9) Wzniósł się dym w gniewie Jego, i ogień z ust Jego zieje; głownie żarzą się z Niego. [9] »(18:10) I skłonił niebiosa i zstąpił, i gęsta mgła pod stopami Jego. [10] »(18:11) I wsiadł na cherubina i wzniósł się, i pędził na skrzydłach wichru. [11] »(18:12) I uczynił mrok Swą osłoną w około Siebie, gdyby namiot; pomrokę wód, gęste obłoki. [12] »(18:13) Przed blaskiem od Niego chmury Jego pierzchały, grad i głownie ogniste. [13] »(18:14) I zagrzmiał w niebiosach Bóg, a Najwyższy wydał głos Swój, grad i głownie ogniste. [14] »(18:15) I puścił strzały Swoje i rozproszył ich, i błyskawicami ciskał i zmieszał ich. [15] »(18:16) I ukazały się łożyska wód, i obnażyły się posady świata od groźby Twojéj Boże, od zadęcia wichru gniewu Twojego. [16] »(18:17) Sięgnął z wysokości i wziął mnie, wydobył z toni wielkiéj. [17] »(18:18) Ocalił mnie od wroga potężnego, od nieprzyjaciół moich, choć mocniejsi byli odemnie. [18] »(18:19) Napadli mnie w dniu mego nieszczęścia, ale stał się Bóg podporą moją. [19] »(18:20) I wywiódł mnie w przestronność, wybawił mnie, bo upodobał Sobie we mnie. [20] »(18:21) Wynagradza mnie Bóg, wedle sprawiedliwości mojéj, wedle czystości rąk moich odpłaca mi. [21] »(18:22) Albowiem przestrzegałem dróg Bożych, i nie byłem odstępcą od Pana mojego. [22] »(18:23) Bo wszystkie Jego ustawy są przedemną, a od praw Jego nie odstępuję. [23] »(18:24) I jestem cały oddany Jemu, i strzegę się od grzechu mojego. [24] »(18:25) Przeto oddaje Bóg mi wedle sprawiedliwości mojéj, wedle czystości rąk moich przed oczyma Jego. [25] »(18:26) Z miłosiernym postępujesz miłosiernie, z mężem nieskazitelnym nieskazitelnie. [26] »(18:27) Ze szczerym postępujesz szczerze, a z przewrotnym walczysz. [27] »(18:28) Bo lud uciśniony wybawiasz, a oczy wywyższone poniżasz. [28] »(18:29) Tak, Ty rozświecasz pochodnię moję, Wiekuisty Pan mój rozjaśnia ciemność moję. [29] »(18:30) Bo Tobą przełamię szyki, i Panem moim przestąpię mury. [30] »(18:31) Pan, nieskazitelna droga Jego, słowo Boże czyste, tarczą On dla wszystkich, którzy ufają Mu. [31] »(18:32) Bo któż Bogiem, prócz Wiekuistego, i któż opoką, prócz Pana naszego. [32] »(18:33) Pan, który opasał mnie siłą, i uczynił prostą drogę moję. [33] »(18:34) Upodobnił nogi moje do jelenich, a na wyżynach moich mnie stawia. [34] »(18:35) Wprawia ręce moje do boju, że naciągają łuk spiżowy ramiona moje. [35] »(18:36) I dałeś mi tarczę wybawienia Twego, a prawica Twoja wspierała mnie, a pobłażliwość Twoja uwielmożyła mnie. [36] »(18:37) Rozszerzyłeś kroki moje podemną, i nie zachwiały się stawy moje. [37] »(18:38) Ścigałem wrogi moje i dognałem je, i nie wróciłem ażem je wytępił. [38] »(18:39) Skruszyłem je, że nie mogły powstać; padły pod stopy mojemi. [39] »(18:40) Tak opasałeś mnie mocą do boju, powaliłeś przeciwniki moje podemnie. [40] »(18:41) I wrogów moich podałeś mi kark, a nieprzyjaciół moich zgładziłem. [41] »(18:42) Wołali, a nikt nie pomógł; do Boga, a nie odpowiedział im. [42] »(18:43) I starłem ich jak proch na lica wiatru, jak błoto ulic rozrzuciłem ich. [43] »(18:44) Wybawiłeś mnie od zatargów ludu, ustanowiłeś mnie głową narodów; lud, którego nie znałem służy mi. [44] »(18:45) O których ze słuchu ucha zasłyszałem, synowie obczyzny schlebiają mi. [45] »(18:46) Synowie obczyzny omdleli, i drżąc uchodzą z zamków swoich. [46] »(18:47) Żyw Bóg, pochwaloną niech będzie opoka moja, wywyższonym Pan zbawienia mojego. [47] »(18:48) Pan, który użyczył pomstę mi, i poddał narody podemnie. [48] »(18:49) Który mnie wybawił od wrogów moich, a nad przeciwniki moje wyniósł mnie; od męża srogiego ocalił mnie. [49] »(18:50) Przeto sławić Cię chcę między narodami o Boże, i imieniu Twojemu śpiewać będę. [50] »(18:51) Który wielkiemi czyni zwycięztwa króla Swego i świadczy łaskę pomazańcowi Swemu, Dawidowi i rodowi jego na wieki. 
«  Księga Psalmów 17 Księga Psalmów 18 Księga Psalmów 19  »


 Źródło tekstu: Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl na podstawie skanów własnych.Opis prezentowanego tekstu: Tekst polski z 13 tomów wydań przekładów ksiąg Starego Testamentu dokonanego przez rabina Izaaka Cylkowa na przełomie XIX/XX wieku. Z ksiąg Starego Testamentu brakuje tylko przekładu ksiąg Kronik, Ezdrasza, Nehemiasza i Daniela (albo Cylkow nie zdążył ich przełożyć, albo rękopisy tłumaczenia zaginęły).