Teksty » Izaak Cylkow - Przekłady Starego Testamentu » Księga Psalmów » Rozdział 2
«  Księga Psalmów 1 Księga Psalmów 2 Księga Psalmów 3  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Czemu burzą się ludy, a narody knują zamysły próżne. [2] »Powstają królowie ziemi i książęta radzą społem, przeciw Bogu i pomazańcowi Jego. [3] »Stargajmy ich więzy i zrzućmy z siebie ich pęta. [4] »Królujący w niebiosach uśmiecha się, Pan urąga im. [5] »Tedy przemówi do nich w gniewie Swoim, a w grozie Swojej zatrwoży ich. [6] »Ja to namaściłem króla mego na Cyonie, górze mojej świętej. [7] »Wygłaszam ten wyrok: Wiekuisty rzekł do mnie: Tyś mój syn, jam cię dziś światu wydał. [8] »Zażądaj odemnie, a dam ludy w dziedzictwo twoje, a na własność twoję kończyny ziemi. [9] »Roztrącisz je berłem żelazném, jak naczynie garncarskie, skruszysz je. [10] »A teraz królowie rozmyślcie się, ukorzcie się, sędziowie ziemi. [11] »Służcie Bogu w bojaźni, a radujcie się w skrusze. [12] »Hołdujcie synowi by się nie gniewał i abyście nie zmylili drogi; bo łatwo zapłonie gniew Jego. Szczęśni którzy się doń uciekają. 
«  Księga Psalmów 1 Księga Psalmów 2 Księga Psalmów 3  »


 Źródło tekstu: Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl na podstawie skanów własnych.Opis prezentowanego tekstu: Tekst polski z 13 tomów wydań przekładów ksiąg Starego Testamentu dokonanego przez rabina Izaaka Cylkowa na przełomie XIX/XX wieku. Z ksiąg Starego Testamentu brakuje tylko przekładu ksiąg Kronik, Ezdrasza, Nehemiasza i Daniela (albo Cylkow nie zdążył ich przełożyć, albo rękopisy tłumaczenia zaginęły).