Teksty » Izaak Cylkow - Przekłady Starego Testamentu » Księga Psalmów » Rozdział 20
«  Księga Psalmów 19 Księga Psalmów 20 Księga Psalmów 21  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »(20:1) Przewodnikowi chóru. Psalm Dawida. (20:2) Niech wysłucha cię Bóg w dzień niedoli, ochroni cię imię Boga Jakóba. [2] »(20:3) Niech szle ci pomoc z świątyni, i z Cyonu cię wesprze. [3] »(20:4) Niech wspomni wszystkie ofiary twoje, a całopalenie twoje niech Mu miłem będzie. - Sela. [4] »(20:5) Niech da ci wedle serca twojego, i wszystkie zamysły twoje niech spełni. [5] »(20:6) Wtedy ucieszym się zwycięztwem twojém, i w imię Pana naszego chorągiew podniesiem. Oby spełnił Bóg wszystkie życzenia twoje. [6] »(20:7) Teraz wiem, że wspomoże Bóg pomazańca Swego, że go wysłucha z niebios Swoich świętych, przez potężne czyny zbawczéj prawicy Swojéj. [7] »(20:8) Ci wozami, a ci rumakami, a my imieniem Boga, Pana naszego, chlubimy się. [8] »(20:9) Oni poklękali i legli, a my stoimy i trzymamy się. [9] »(20:10) Boże wspomóż! Król oby nas wysłuchał w dzień wołania naszego. 
«  Księga Psalmów 19 Księga Psalmów 20 Księga Psalmów 21  »


 Źródło tekstu: Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl na podstawie skanów własnych.Opis prezentowanego tekstu: Tekst polski z 13 tomów wydań przekładów ksiąg Starego Testamentu dokonanego przez rabina Izaaka Cylkowa na przełomie XIX/XX wieku. Z ksiąg Starego Testamentu brakuje tylko przekładu ksiąg Kronik, Ezdrasza, Nehemiasza i Daniela (albo Cylkow nie zdążył ich przełożyć, albo rękopisy tłumaczenia zaginęły).