Teksty » Izaak Cylkow - Przekłady Starego Testamentu » Księga Psalmów » Rozdział 21
«  Księga Psalmów 20 Księga Psalmów 21 Księga Psalmów 22  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »(21:1) Przewodnikowi chóru. Psalm Dawida. (21:2) Boże potęgą Twoją cieszy się król, a Twoją pomocą jakże raduje się wielce. [2] »(21:3) Pragnienie serca jego dałeś mu, a życzeniu jego ust nie odmówiłeś. - Sela. [3] »(21:4) Bo uprzedziłeś go błogosławieństwy szczęścia, włożyłeś na głowę jego koronę szczerozłotą. [4] »(21:5) O życie prosił Cię, dałeś mu je, długie dni na wieki wieków. [5] »(21:6) Wielka chwała jego z pomocy Twojéj, sławę i świetność włożyłeś nań. [6] »(21:7) Albowiem czynisz go błogosławieństwem na zawsze, orzeźwiasz go radością oblicza Twojego. [7] »(21:8) Albowiem król ufa Bogu, i za łaską Najwyższego nie zachwieje się. [8] »(21:9) Dosięgnie ręka Twoja wszystkie wrogi Twoje, prawica Twa najdzie nieprzyjacioły Twoje. [9] »(21:10) Uczynisz je jako piec ognisty w chwili uniesienia Twego, Bóg w gniewie Swoim je zniweczy i poźre je ogień. [10] »(21:11) Ród ich z ziemi zagubisz, a potomstwo ich z pośród synów ludzkich. [11] »(21:12) Albowiem zastawili na Ciebie zło, knuli zdradę, a nic nie dokazali. [12] »(21:13) Zwróciłeś ich barki, cięciwy Twojemi mierząc ku twarzy ich. [13] »(21:14) Podnieś się Boże mocą Twoją, opiewać i wysławiać będziemy potęgę Twoję. 
«  Księga Psalmów 20 Księga Psalmów 21 Księga Psalmów 22  »


 Źródło tekstu: Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl na podstawie skanów własnych.Opis prezentowanego tekstu: Tekst polski z 13 tomów wydań przekładów ksiąg Starego Testamentu dokonanego przez rabina Izaaka Cylkowa na przełomie XIX/XX wieku. Z ksiąg Starego Testamentu brakuje tylko przekładu ksiąg Kronik, Ezdrasza, Nehemiasza i Daniela (albo Cylkow nie zdążył ich przełożyć, albo rękopisy tłumaczenia zaginęły).