Teksty » Izaak Cylkow - Przekłady Starego Testamentu » Księga Psalmów » Rozdział 22
«  Księga Psalmów 21 Księga Psalmów 22 Księga Psalmów 23  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »(22:1) Przewodnikowi chóru, na nutę: "Łanio zorzy", pieśń Dawida. (22:2) Panie mój Panie, czemuś mnie opuścił, daleki od wspomożenia mnie, od słów skargi mojéj. [2] »(22:3) Panie mój, wołam we dnie, a nie odpowiadasz mi, i nocą, a nie mam spokoju. [3] »(22:4) A Ty jednak święty, zasiadający wśród chwały Izraela. [4] »(22:5) Tobie ufali ojcowie nasi, ufali, a wybawiłeś ich. [5] »(22:6) Do Ciebie wołali, a byli ocaleni, Tobie ufali i nie byli zawstydzeni. [6] »(22:7) A ja - robak, a nie mąż, pośmiewisko ludzi, i wzgarda tłumu. [7] »(22:8) Wszyscy co widzą mnie, urągają mi, ściągają usta, potrząsają głową. [8] »(22:9) Niech poruczy to Bogu! niech go wybawi; ocali go, bo upodobał go Sobie. [9] »(22:10) Albowiem Tyś wywiódł mnie z łona, złożyłeś mnie bezpiecznie u piersi matki mojéj. [10] »(22:11) Na Tobie polegałem od urodzenia, od żywota matki mojéj, Panem moim Ty. [11] »(22:12) Nie oddalaj się odemnie, bo niedola blizka, bo nie ma wybawcy. [12] »(22:13) Otoczyła mnie byków gromada, mocarze Baszanu oblegli mnie. [13] »(22:14) Rozwarli na mnie paszczę swą, jako lew co porywa i ryczy. [14] »(22:15) Jako woda jestem rozlany, rozeszły się wszystkie członki moje, serce moje jako wosk roztopione wśród wnętrzności moich. [15] »(22:16) Zaschła jak skorupa siła moja, i język mój przylgnął do podniebienia mego, i w proch śmierci powalasz mnie. [16] »(22:17) Albowiem otoczyły mnie psy, zgraja złoczyńców obstąpiła mnie, jakoby lwy - ręce i nogi moje. [17] »(22:18) Policzyć mogę wszystkie kości moje, a oni się przyglądają, znęcają się nademną. [18] »(22:19) Rozdzielają szaty moje pomiędzy siebie, a o suknie moje rzucają los. [19] »(22:20) Lecz Ty, o Boże, nie oddalaj się; potęgo moja, na zbawienie moje pospiesz. [20] »(22:21) Ocal od miecza duszę moję, z mocy psa jedyną moję. [21] »(22:22) Wyswobódź mnie z paszczy lwa, a od rogów bawołów obroń mnie. [22] »(22:23) Rozgłaszać będę imię Twoje braciom moim, wśród zboru wielbić Cię będę. [23] »(22:24) Bogobojni chwalcie Go, cały rodzie Jakóba czcij Go, i korzcie się przed Nim wszyscy z nasienia Izraela. [24] »(22:25) Albowiem nie wzgardził, i nie wstrętna mu skarga biednego, i nie ukrył oblicza Swego przed nim, i gdy wołał do Niego, wysłuchał go. [25] »(22:26) Od Ciebie uwielbianie moje w zborze wielkim, śluby moje spełnię wobec bogobojnych. [26] »(22:27) Spożywać będą biedni i nasycą się, chwalić będą Boga czciciele Jego, ożyje serce wasze na wieki. [27] »(22:28) Pomnieć będą, i zwrócą się do Boga wszystkie krańce ziemi, i ukorzą się przed Tobą plemiona narodów. [28] »(22:29) Albowiem Bogu należy się królowanie i władztwo nad narodami. [29] »(22:30) Spożywają, korząc się wszyscy możni ziemi, przed Nim klękają wszyscy zstępujący w proch, i kto duszy swéj nie pożywił. [30] »(22:31) Potomstwo służyć Mu będzie, opowiadać o Panu pokoleniom. [31] »(22:32) Zejdą się, i wygłaszać będą sprawiedliwość Jego ludowi, który się narodzi, że On tego dokonał. 
«  Księga Psalmów 21 Księga Psalmów 22 Księga Psalmów 23  »


 Źródło tekstu: Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl na podstawie skanów własnych.Opis prezentowanego tekstu: Tekst polski z 13 tomów wydań przekładów ksiąg Starego Testamentu dokonanego przez rabina Izaaka Cylkowa na przełomie XIX/XX wieku. Z ksiąg Starego Testamentu brakuje tylko przekładu ksiąg Kronik, Ezdrasza, Nehemiasza i Daniela (albo Cylkow nie zdążył ich przełożyć, albo rękopisy tłumaczenia zaginęły).