Teksty » Izaak Cylkow - Przekłady Starego Testamentu » Księga Psalmów » Rozdział 25
«  Księga Psalmów 24 Księga Psalmów 25 Księga Psalmów 26  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Od Dawida. - Do Ciebie Boże duszę moję wznoszę. [2] »Panie mój na Tobie polegam; obym się nie powstydził, oby nie ucieszyli się wrogi moje nademną. [3] »I wszyscy, którzy Ci ufają, nie zawstydzą się; zawstydzą się przeniewierzający się napróżno. [4] »Drogi Twoje, Boże, daj mi poznać, ścieżki Twoje wskaż mi. [5] »Wdróż mnie w prawdę Twoję i naucz mnie, boś Ty Bogiem wybawienia mego, za Tobą tęsknię dzień cały. [6] »Wspomnij na miłosierdzie Twoje Boże, i na łaskę Twoję, bo odwieczne są. [7] »Grzechów méj młodości i przewinień moich nie pomnij; w łasce Twojéj pamiętaj o mnie, wedle dobroci Twojéj, Boże! [8] »Dobrym i prawym jest Bóg, przeto wskazuje występnym drogę. [9] »Wdraża pokornych w prawo; wskazuje skromnym drogę Swoję. [10] »Wszystkie ścieżki Boże są miłością i prawdą, dla przestrzegających przymierza i świadectw Jego. [11] »Dla imienia Twego Boże wybacz winie mojéj, jakkolwiek wielką ona. [12] »Kto ów mąż, który się Boga boi; wskaże mu drogę, którą obrać winien. [13] »Aby dusza jego w szczęściu zamieszkała, a ród jego odziedziczył ziemię. [14] »Roki Boga są dla tych, co go się boją, a przymierze Jego, by je objawił im. [15] »Oczy moje zawsze ku Bogu, bo On wydobędzie z sideł nogi moje. [16] »Zwróć się do mnie i zlituj się nademną, bo samotny i biedny jestem. [17] »Udręczenia serca mego mnożą się, z utrapień moich wyprowadź mnie. [18] »Wejrzyj na nędzę i cierpienie moje, i odpuść wszystkie grzechy moje. [19] »Spójrz na nieprzyjaciół moich, bo ich tak wielu, a nienawiścią srogą, nienawidzą mnie. [20] »Zachowaj duszę moję i ocal mnie; niech się nie zawstydzę, żem zaufał Ci. [21] »Niewinność i prawość ochronią mnie, bo w Tobie mam nadzieję. [22] »Wybaw Panie, Izraela ze wszystkich utrapień jego. 
«  Księga Psalmów 24 Księga Psalmów 25 Księga Psalmów 26  »


 Źródło tekstu: Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl na podstawie skanów własnych.Opis prezentowanego tekstu: Tekst polski z 13 tomów wydań przekładów ksiąg Starego Testamentu dokonanego przez rabina Izaaka Cylkowa na przełomie XIX/XX wieku. Z ksiąg Starego Testamentu brakuje tylko przekładu ksiąg Kronik, Ezdrasza, Nehemiasza i Daniela (albo Cylkow nie zdążył ich przełożyć, albo rękopisy tłumaczenia zaginęły).