Teksty » Izaak Cylkow - Przekłady Starego Testamentu » Księga Psalmów » Rozdział 27
«  Księga Psalmów 26 Księga Psalmów 27 Księga Psalmów 28  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Od Dawida. Bóg światłem i zbawieniem mojém, kogóż się mam obawiać; Bóg obroną życia mojego, kogóż się mam lękać. [2] »Gdy natrą na mnie złoczyńcy, by poźrzéć ciało moje, ciemięzcy i wrogowie moi, upadną oni i legną. [3] »Gdy otoczy mnie obóz, nie zatrwoży się serce moje; gdy powstanie przeciw mnie wojna, i wtedy będę bezpieczny. [4] »O jedno proszę Boga, tego pragnę, bym zamieszkał w domu Bożym, przez wszystkie dni życia mojego, by napawać się urokiem Boga i odwiedzać przybytek Jego. [5] »Bo osłoni mnie w szałasie Swoim w dzień niedoli, i ukryje w tajni Swego namiotu, i na skałę mnie wyniesie. [6] »A tak wywyższy głowę moję nad nieprzyjacioły moje dokoła, a zaofiaruję w Jego namiocie ofiary radości, zaśpiewam i zanucę Bogu. [7] »Usłysz Boże głos mój gdy wołam, zmiłuj się nademną i wysłuchaj mnie. [8] »O tobie mówi serce moje: Szukajcie oblicza mojego; otóż oblicza Twego Boże, szukam. [9] »Nie ukrywaj oblicza Twego przedemną, nie odtrącaj w gniewie sługi Twojego; pomocą moją byłeś, nie porzucaj i nie opuszczaj mnie, Panie wybawienia mojego. [10] »Bo ojciec mój i matka mnie opuścili, ale Bóg mnie przygarnie. [11] »Wskaż mi Boże drogę Twoję, i prowadź po ścieżce prostéj, wbrew czyhającym na mnie. [12] »Nie wydaj mnie na wolę ciemięzców moich, bo powstawają przeciw mnie świadki fałszywe, i tchnące bezprawiem. [13] »Gdybym nie był pewnym ujrzeć dobroć Boga w krainie życia... [14] »Polegaj na Bogu, bądź silnym, a utwierdzi się serce twoje; tak, polegaj na Bogu. 
«  Księga Psalmów 26 Księga Psalmów 27 Księga Psalmów 28  »


 Źródło tekstu: Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl na podstawie skanów własnych.Opis prezentowanego tekstu: Tekst polski z 13 tomów wydań przekładów ksiąg Starego Testamentu dokonanego przez rabina Izaaka Cylkowa na przełomie XIX/XX wieku. Z ksiąg Starego Testamentu brakuje tylko przekładu ksiąg Kronik, Ezdrasza, Nehemiasza i Daniela (albo Cylkow nie zdążył ich przełożyć, albo rękopisy tłumaczenia zaginęły).