Teksty » Izaak Cylkow - Przekłady Starego Testamentu » Księga Psalmów » Rozdział 30
«  Księga Psalmów 29 Księga Psalmów 30 Księga Psalmów 31  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »(30:1) Psalm, pieśń na poświęcenie domu przez Dawida. (30:2) Wynosić Cię będę Boże, boś mnie wywiódł z toni, i nie uradowałeś nieprzyjaciół moich. [2] »(30:3) Boże Panie mój, wołałem do Ciebie, a Tyś mnie uleczył. [3] »(30:4) Boże, wywiodłeś z otchłani duszę moję, utrzymałeś mnie przy życiu, żem nie zstąpił do grobu. [4] »(30:5) Śpiewajcie Bogu pobożni, dziękujcie imieniu Jego Świętemu. [5] »(30:6) Bo chwilę trwa Jego gniew, a życie całe Jego łaska; wieczorem gości płacz, z rana - wesele. [6] »(30:7) A ja rzekłem w powodzeniu mojém: nie zachwieję się na wieki. [7] »(30:8) Boże w łasce Twojéj, ustanowiłeś na górze mojéj potęgę; ukryłeś oblicze Twoje, a byłem strwożony. [8] »(30:9) Do Ciebie Boże wołałem, do Pana się modliłem. [9] »(30:10) Jakiż pożytek ze krwi mojéj, gdy znijdę do grobu; czyż może wielbić Cię proch, wygłaszać prawdę Twoję. [10] »(30:11) Wysłuchaj o Boże i zmiłuj się nademną; Boże, bądź wybawcą moim. [11] »(30:12) Wtedyś przemienił żałobę mą w taniec, rozwiązałeś wór mój, i przepasałeś mnie uciechą. [12] »(30:13) Aby Cię opiewała sława i nie zamilkła; Boże, Panie mój, wiecznie Cię wysławiać będę. 
«  Księga Psalmów 29 Księga Psalmów 30 Księga Psalmów 31  »


 Źródło tekstu: Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl na podstawie skanów własnych.Opis prezentowanego tekstu: Tekst polski z 13 tomów wydań przekładów ksiąg Starego Testamentu dokonanego przez rabina Izaaka Cylkowa na przełomie XIX/XX wieku. Z ksiąg Starego Testamentu brakuje tylko przekładu ksiąg Kronik, Ezdrasza, Nehemiasza i Daniela (albo Cylkow nie zdążył ich przełożyć, albo rękopisy tłumaczenia zaginęły).