Teksty » Izaak Cylkow - Przekłady Starego Testamentu » Księga Psalmów » Rozdział 31
«  Księga Psalmów 30 Księga Psalmów 31 Księga Psalmów 32  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »(31:1) Przewodnikowi chóru, Psalm Dawida. (31:2) Do Ciebie Boże chronię się, obym nie zawstydził się na wieki; w sprawiedliwości Twojéj wybaw mnie. [2] »(31:3) Skłoń ku mnie ucho Twoje, rychło ocal mnie; bądź dla mnie opoką warowną, zamkiem obronnym, ku pomocy mojéj. [3] »(31:4) Bo skałą moją i warownią moją Ty, i dla imienia Twojego kieruj i prowadź mnie. [4] »(31:5) Wywiedź mnie z sideł tych, które zastawili na mnie, boś Ty obroną moją. [5] »(31:6) W rękę Twą poruczam ducha mego; wybawiasz mnie Boże, Panie Wiekuisty, [6] »(31:7) Nienawidzę oddanych próżnym marnościom, gdyż ja Bogu ufam. [7] »(31:8) Raduję się i cieszę miłosierdziem Twojém, który wejrzałeś na niedolę moję, poznałeś utrapienia duszy mojéj. [8] »(31:9) I nie wydałeś mnie w moc wroga, a postawiłeś na swobodzie nogi moje. [9] »(31:10) Zlituj się nademną Boże, bo biada mi; zamroczyło się od żałości oko moje, i dusza moja i żywot mój. [10] »(31:11) Bo spełniło się w trosce życie moje, a lata moje w westchnieniach, zwątlała w grzechu siła moja, a kości moje zanikły. [11] »(31:12) Gwoli prześladowcom moim jestem hańbą, nawet sąsiadom moim wielce; postrachem znajomych. Spotykający mnie na ulicy, usuwają się odemnie. [12] »(31:13) Zapomniany jestem, jak umarły, z serca; podobny do naczynia zużytego. [13] »(31:14) Albowiem słyszę obelżywość tłumu, zbiegowisko dokoła, jak się zmawiają wespół na mnie; by odebrać mi życie przemyśliwają. [14] »(31:15) A ja na tobie polegam; Boże, rzekłem: Panem moim Ty. [15] »(31:16) W ręku Twoim losy moje; wybaw mnie z mocy wrogów i prześladowców moich. [16] »(31:17) Zaświeć obliczem Twojém nad sługą Twoim; wspomóż mi w łasce Twojéj. [17] »(31:18) Boże, obym się nie zawstydził, żem wzywał Ciebie; niech zawstydzą się niegodziwi i zamilkną w grobie. [18] »(31:19) Niech oniemieją usta kłamliwe, co mówią o sprawiedliwym hardo, wyniośle i pogardliwie. [19] »(31:20) Jak wielką dobroć Twoja, którą zachowałeś dla bogobojnych, którą przygotowałeś dla ufających Ci wobec synów ludzkich. [20] »(31:21) Osłaniasz ich osłoną oblicza Twego od knowań ludzi, ukrywasz ich w namiocie przed zwadą plemion. [21] »(31:22) Błogosławion Bóg, że cudownie łaskę Swą okazał mi w grodzie oblężonym. [22] »(31:23) A jam rzekł w przerażeniu mojém: jestem odtrącony z przed oblicza Twego; aleś słyszał głos modlitwy mojéj, gdy wołałem do Ciebie. [23] »(31:24) Miłujcie Boga wszyscy pobożni Jego; wiernych strzeże Bóg i odpłaca sowicie pysznemu. [24] »(31:25) Bądźcie silni, i niech się utwierdzi serce wasze, wy wszyscy, co macie nadzieję w Bogu. 
«  Księga Psalmów 30 Księga Psalmów 31 Księga Psalmów 32  »


 Źródło tekstu: Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl na podstawie skanów własnych.Opis prezentowanego tekstu: Tekst polski z 13 tomów wydań przekładów ksiąg Starego Testamentu dokonanego przez rabina Izaaka Cylkowa na przełomie XIX/XX wieku. Z ksiąg Starego Testamentu brakuje tylko przekładu ksiąg Kronik, Ezdrasza, Nehemiasza i Daniela (albo Cylkow nie zdążył ich przełożyć, albo rękopisy tłumaczenia zaginęły).