Teksty » Izaak Cylkow - Przekłady Starego Testamentu » Księga Psalmów » Rozdział 32
«  Księga Psalmów 31 Księga Psalmów 32 Księga Psalmów 33  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Dawida dumanie: Szczęsny, komu odpuszczony występek, wybaczony grzech. [2] »Szczęsny człowiek, któremu nie poczyta Bóg winy, a niema w jego duchu złudzenia. [3] »Bo gdym przemilczał, próchniały kości moje, a jęczałem cały dzień. [4] »Bo dzień i noc ciężyła na mnie ręka Twoja, zanikł tuk mój od upałów lata. - Sela. [5] »Grzech mój wyznałem Tobie, a winy mojéj nie taiłem; rzekłem: wyjawię przestępstwa moje Bogu, a Tyś odpuścił winę grzechu mojego. - Sela. [6] »O to modlić się winien każdy pobożny do Ciebie, czasu w którym znaleźć Cię może, by wylew wód wielkich go nie dosięgnął. [7] »Tyś ochroną mi, od niedoli strzeżesz mnie, hymnem zbawienia otaczasz mnie. - Sela. [8] »Uczynię cię roztropnym, wskażę ci drogę tę, po któréj postępować masz, utwierdzę na tobie oko moje. [9] »Nie bądźcie jako koń, jako muł bezrozumny, którego uzdą i wędzidłem żuchwę kiełznać, bo nie zbliży się ktobie. [10] »Wiele cierpień przypada niegodziwemu; a ufającego Bogu łaską otacza. [11] »Radujcie się w Bogu i cieszcie się sprawiedliwi, i weselcie się wszyscy szczerego serca. 
«  Księga Psalmów 31 Księga Psalmów 32 Księga Psalmów 33  »


 Źródło tekstu: Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl na podstawie skanów własnych.Opis prezentowanego tekstu: Tekst polski z 13 tomów wydań przekładów ksiąg Starego Testamentu dokonanego przez rabina Izaaka Cylkowa na przełomie XIX/XX wieku. Z ksiąg Starego Testamentu brakuje tylko przekładu ksiąg Kronik, Ezdrasza, Nehemiasza i Daniela (albo Cylkow nie zdążył ich przełożyć, albo rękopisy tłumaczenia zaginęły).