Teksty » Izaak Cylkow - Przekłady Starego Testamentu » Księga Psalmów » Rozdział 34
«  Księga Psalmów 33 Księga Psalmów 34 Księga Psalmów 35  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »(34:1) Od Dawida. Kiedy zataiwszy rozum swój przed Abimelechem, a wygnany odszedł. (34:2) Wielbić będę Boga każdego czasu, zawsze chwała Jego w ustach moich. [2] »(34:3) Bogiem się chlubi dusza moja; niech usłyszą uciśnieni i pocieszą się. [3] »(34:4) Wynoście Boga wraz zemną, i wywyższajmy imię Jego społem. [4] »(34:5) Szukałem Boga i wysłuchał mnie, a ze wszystkich niepokojów moich wybawił mnie. [5] »(34:6) Spojrzeli ku Niemu i rozpromienieni byli, a oblicza ich nie pobladły. [6] »(34:7) Ten oto biedny wołał, a Bóg usłyszał, i ze wszystkich utrapień wyzwolił go. [7] »(34:8) Rozłożył się anioł Boży dokoła wiernych Jego, i wybawił ich. [8] »(34:9) Posmakujcie i zobaczcie jak dobrym Bóg; szczęsny mąż, co chroni się do Niego. [9] »(34:10) Czcijcie Boga Święci Jego, bo niemasz niedostatku dla bogobojnych. [10] »(34:11) Lwięta łakną i głód cierpią; a szukającym Boga nie zbraknie wszelkiego dobra. [11] »(34:12) Pójdźcie dzieci, posłuchajcie mnie, bojaźni Bożéj nauczę was. [12] »(34:13) Któryż mąż, co pragnie życia, miłuje dni swoje, by oglądał dobro. [13] »(34:14) Strzeż języka swego od zła, i ust twoich od mowy zdradnéj. [14] »(34:15) Stroń od złego, a czyń dobrze, pragnij zgody i ubiegaj się za nią. [15] »(34:16) Oto oko Pańskie ku bogobojnym, a ucho Jego ku ich błaganiom. [16] »(34:17) Gniew Boga na złoczyńców, by zgładzić z ziemi ich pamięć. [17] »(34:18) Wołają, a Bóg słucha, i ze wszystkich cierpień ich wyzwala. [18] »(34:19) Blizkim Bóg złamanym w sercu; skruszonych w duchu wspomaga. [19] »(34:20) Liczne są dolegliwości sprawiedliwego, ale ze wszystkich wybawia go Bóg. [20] »(34:21) Strzeże wszystkie członki jego, ani jeden z nich nie uszkodzony. [21] »(34:22) Uśmierca niegodziwego zło; a wrogi sprawiedliwego potępieni będą. [22] »(34:23) Wyzwala Bóg duszę sług swoich, a nie będą potępieni wszyscy, co ufają Mu. 
«  Księga Psalmów 33 Księga Psalmów 34 Księga Psalmów 35  »


 Źródło tekstu: Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl na podstawie skanów własnych.Opis prezentowanego tekstu: Tekst polski z 13 tomów wydań przekładów ksiąg Starego Testamentu dokonanego przez rabina Izaaka Cylkowa na przełomie XIX/XX wieku. Z ksiąg Starego Testamentu brakuje tylko przekładu ksiąg Kronik, Ezdrasza, Nehemiasza i Daniela (albo Cylkow nie zdążył ich przełożyć, albo rękopisy tłumaczenia zaginęły).