Teksty » Izaak Cylkow - Przekłady Starego Testamentu » Księga Psalmów » Rozdział 37
«  Księga Psalmów 36 Księga Psalmów 37 Księga Psalmów 38  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Dawida psalm. - Nie obruszaj się na złoczyńców nie zajrzyj czyniącym nieprawość. [2] »Bo jak trawa wprędce będą podcięci, i jako chwast zielony powiędną. [3] »Zaufaj Bogu i czyń dobrze, żyj w kraju i pielęgnuj prawdę. [4] »I napawaj się Bogiem, a spełni życzenia serca twojego. [5] »Porucz Bogu drogę twoję, i polegaj na Nim, a on dokona. [6] »I wywiedzie jak światło sprawiedliwość Twoję, a prawo Twoje jak jasne południe. [7] »Poddaj się Bogu i wyczekuj go, nie zazdrość temu, któremu się powodzi, człowiekowi, który spełnił zamiary. [8] »Zaniechaj gniewu, i porzuć zapalczywość, nie obruszaj się, bo to jedynie do złego. [9] »Albowiem złoczyńcy zatraceni będą, a ufający Bogu, oni odziedziczą ziemię. [10] »A jeszcze chwila, a nie będzie niegodziwego; spojrzysz na miejsce jego, a nie masz go. [11] »Ale pokorni posiędą ziemię i napawać się będą pełnią pokoju. [12] »Knuje niegodziwy przeciw sprawiedliwemu i ostrzy nań zęby swoje. [13] »Pan urąga mu, bo widzi że nadchodzi dzień jego. [14] »Miecza dobyli niegodziwcy, naciągnęli łuk swój, by porazić biednego i uciśnionego, by wytracić postępujących prostą drogą. [15] »Miecz ich przebije ich serce, a łuki ich połamane będą. [16] »Lepiéj z małem sprawiedliwemu, niż w dostatku niegodziwcom wielu. [17] »Albowiem ramiona niegodziwców połamane będą, a wesprze sprawiedliwych Bóg. [18] »Zna Bóg losy nieskazitelnych, a dziedzictwo ich wieczne będzie. [19] »Nie zawstydzą się w złą godzinę, a w dni głodu będą nasyceni. [20] »Albowiem niegodziwcy zaginą, a wrogi Boga jak krasa łąk znikną, jako dym znikną. [21] »Pożycza niegodziwy a nie płaci, a sprawiedliwy miłosierny jest i daje. [22] »Bo błogosławieni Jego posiędą ziemię, a wyklęci Jego będą zatraceni. [23] »Przez Boga kroki męża są kierowane, a drogę Jego upodobał sobie. [24] »Chociaż upadnie, nie runie, gdyż Bóg wspiera go. [25] »Młody byłem i zestarzałem się, a nie widziałem sprawiedliwego opuszczonym, ani potomstwa jego żebrzącego chleba. [26] »Codzień miłosiernym jest i rozpożycza; a potomstwo jego błogosławieństwem. [27] »Stroń od złego, a czyń dobrze, a bądź spokojnym na wieki. [28] »Albowiem Bóg miłuje prawość i nie opuści pobożnych swoich; na wieki ma ich w straży Swojéj, a ród niegodziwych zaginie. [29] »Sprawiedliwi odziedziczą ziemię i zamieszkają na zawsze na niéj. [30] »Usta sprawiedliwego wysnuwają mądrość, a język jego wygłasza prawo. [31] »Nauka Pana jego w jego sercu; nie chwieją się kroki jego. [32] »Czyha niegodziwy na sprawiedliwego i pragnie śmierć mu zadać. [33] »Bóg nie zostawi go w ręku jego, i nie potępi go, gdy będzie sądzony. [34] »Miéj nadzieję w Bogu, przestrzegaj drogi Jego, a On Cię wywyższy, abyś odziedziczył ziemię; zagładę niegodziwych zobaczysz. [35] »Widziałem niezbożnika przemożnego, rozpierającego się niby samorosłe drzewo zielone. [36] »A przeminął i otóż nie ma go, szukałem go a nie znalazł się. [37] »Strzeż niewinnego, patrz prawego, bo przyszłość jest dla męża pokoju. [38] »A występni wytępieni będą społem, przyszłość niegodziwych zniweczoną jest. [39] »A zbawienie sprawiedliwych od Boga, On obroną ich w czas niedoli. [40] »Wspomaga ich Bóg i ocala ich, ocala ich od niegodziwych i wybawia ich, bo zaufali Mu. 
«  Księga Psalmów 36 Księga Psalmów 37 Księga Psalmów 38  »


 Źródło tekstu: Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl na podstawie skanów własnych.Opis prezentowanego tekstu: Tekst polski z 13 tomów wydań przekładów ksiąg Starego Testamentu dokonanego przez rabina Izaaka Cylkowa na przełomie XIX/XX wieku. Z ksiąg Starego Testamentu brakuje tylko przekładu ksiąg Kronik, Ezdrasza, Nehemiasza i Daniela (albo Cylkow nie zdążył ich przełożyć, albo rękopisy tłumaczenia zaginęły).