Teksty » Izaak Cylkow - Przekłady Starego Testamentu » Księga Psalmów » Rozdział 39
«  Księga Psalmów 38 Księga Psalmów 39 Księga Psalmów 40  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »(39:1) Przewodnikowi chóru Jedutunowi. Psalm Dawida. (39:2) Rzekłem: Strzedz będę dróg moich, bym nie zgrzeszył językiem moim; utrzymam ustom moim zamknięcie, póki niegodziwy przedemną. [2] »(39:3) Zaniemiałem milczeniem, zwątpiłem o dobrém, choć ból mój się zajątrzył. [3] »(39:4) Rozgorzało się serce we wnętrzu mojém, w umyśle moim zapłonął ogień, i przemówiłem językiem moim. [4] »(39:5) Objaw mi Boże koniec mój, i wymiar dni moich jakim jest, bym poznał jak nikłym ja. [5] »(39:6) Oto piędziami wymierzyłeś dni moje, a wiek mój jak nicość przed Tobą. Zaprawdę, wszystko znikomością, każdy człowiek istniejący. - Sela. [6] »(39:7) Zaprawdę, niby widmo błąka się człowiek, tylko dla marności wrzawę czyni, gromadzi a nie wie kto to zabierze. [7] »(39:8) A teraz czego mam się spodziewać Panie? Nadzieja moja, w Tobie ona. [8] »(39:9) Od wszelkich przewinień moich wyzwól mnie, pośmiewiskiem podłych nie czyń mnie. [9] »(39:10) Zaniemiałem i nie otwieram ust moich, boś Ty to uczynił. [10] »(39:11) Odwróć odemnie plagę Twą, od grozy ręki Twojéj ginę. [11] »(39:12) Karami za winy karcisz człowieka i niweczysz, niby mól, jego wspaniałość, zaprawdę, znikomością każdy człowiek. - Sela. [12] »(39:13) Wysłuchaj modlitwę moję Boże, wołanie moje usłysz, na łzy moje nie milcz, bo przychodniem ja u Ciebie, przysiedleniec jak wszyscy przodkowie moi. [13] »(39:14) Ulżyj mi, abym się orzeźwił, zanim odejdę, a nie będzie mnie. 
«  Księga Psalmów 38 Księga Psalmów 39 Księga Psalmów 40  »


 Źródło tekstu: Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl na podstawie skanów własnych.Opis prezentowanego tekstu: Tekst polski z 13 tomów wydań przekładów ksiąg Starego Testamentu dokonanego przez rabina Izaaka Cylkowa na przełomie XIX/XX wieku. Z ksiąg Starego Testamentu brakuje tylko przekładu ksiąg Kronik, Ezdrasza, Nehemiasza i Daniela (albo Cylkow nie zdążył ich przełożyć, albo rękopisy tłumaczenia zaginęły).