Teksty » Izaak Cylkow - Przekłady Starego Testamentu » Księga Psalmów » Rozdział 41
«  Księga Psalmów 40 Księga Psalmów 41 Księga Psalmów 42  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »(41:1) Przewodnikowi chóru. Psalm Dawida. (41:2) Szczęsny kto ma wzgląd na biednego, w dzień niedoli ocali go Bóg. [2] »(41:3) Bóg go ustrzeże i zachowa przy życiu; szczęsnym będzie na ziemi i nie odda go na wolę wrogów jego. [3] »(41:4) Bóg go wesprze na łożu boleści, całe posłanie jego odmienisz w chorobie jego. [4] »(41:5) Jam rzekł: Boże zmiłuj się nademną, uzdrów duszę moję, bom zgrzeszył Tobie. [5] »(41:6) Wrogi moje mówią źle ze mną, kiedyż umrze i zaginie imię jego. [6] »(41:7) A gdy przyjdzie kto odwiedzić, fałsz mówi, serce jego zbiera niegodziwości, wychodzi on na ulicę i rozgłasza. [7] »(41:8) Społem przeciw mnie szepcą, wszyscy nienawidzący mnie, na mnie knują; biada mi. [8] »(41:9) Sprawa zgubna rozlana w nim, a gdy się położył, już nie powstanie. [9] »(41:10) Nawet przyjaciel mój, na którym polegałem, który jada chléb mój, podniósł na mnie stopę. [10] »(41:11) A Ty Boże zmiłuj się nademną, dźwignij mię, a odpłacę im. [11] »(41:12) Przez to poznam, żeś Sobie upodobał we mnie, gdy nie zatryumfuje wróg mój nademną. [12] »(41:13) A mnie, dla niewinności mojéj wspierasz mnie, i stawiasz przed Sobą na wieki. [13] »(41:14) Błogosławiony Bóg, Pan Izraela od wieczności do wieczności. Amen i amen. 
«  Księga Psalmów 40 Księga Psalmów 41 Księga Psalmów 42  »


 Źródło tekstu: Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl na podstawie skanów własnych.Opis prezentowanego tekstu: Tekst polski z 13 tomów wydań przekładów ksiąg Starego Testamentu dokonanego przez rabina Izaaka Cylkowa na przełomie XIX/XX wieku. Z ksiąg Starego Testamentu brakuje tylko przekładu ksiąg Kronik, Ezdrasza, Nehemiasza i Daniela (albo Cylkow nie zdążył ich przełożyć, albo rękopisy tłumaczenia zaginęły).