Teksty » Izaak Cylkow - Przekłady Starego Testamentu » Księga Psalmów » Rozdział 46
«  Księga Psalmów 45 Księga Psalmów 46 Księga Psalmów 47  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »(46:1) Przewodnikowi chóru Korachidów. Dla chóru dziewic, pieśń. (46:2) Pan nam ucieczką i obroną, pomocą w utrapieniach, blizkim bardzo. [2] »(46:3) Przeto nie zatrwożym się gdy wstrząśnie się ziemia, a zapadną się góry w łono mórz. [3] »(46:4) Niech szumią, wzburzą się wody jego, niech zadrżą góry przed majestatem jego. - Sela. [4] »(46:5) Strumień i potoki jego, rozweselą gród Pański, święte przybytki Najwyższego. [5] »(46:6) Pan w pośród niego, nie zachwieje się; ocali go Pan, zanim zaświta poranek. [6] »(46:7) Burzyły się narody, runęły królestwa, rozległ się głos Jego, struchlała ziemia. [7] »(46:8) Bóg zastępów z nami, twierdzą naszą Pan Jakóba. Sela. [8] »(46:9) Pójdźcie, spójrzcie na dzieła Boże, który zrządził spustoszenia na ziemi. [9] »(46:10) Uśmierza wojny do krańców ziemi; łuki druzgoce i kruszy kopie, wozy pali ogniem. [10] »(46:11) Przestańcie i poznajcie żem ja Pan, góruję ponad narody, góruję na ziemi. [11] »(46:12) Bóg zastępów z nami, twierdzą naszą Pan Jakóba. Sela. 
«  Księga Psalmów 45 Księga Psalmów 46 Księga Psalmów 47  »


 Źródło tekstu: Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl na podstawie skanów własnych.Opis prezentowanego tekstu: Tekst polski z 13 tomów wydań przekładów ksiąg Starego Testamentu dokonanego przez rabina Izaaka Cylkowa na przełomie XIX/XX wieku. Z ksiąg Starego Testamentu brakuje tylko przekładu ksiąg Kronik, Ezdrasza, Nehemiasza i Daniela (albo Cylkow nie zdążył ich przełożyć, albo rękopisy tłumaczenia zaginęły).