Teksty » Izaak Cylkow - Przekłady Starego Testamentu » Księga Psalmów » Rozdział 48
«  Księga Psalmów 47 Księga Psalmów 48 Księga Psalmów 49  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »(48:1) Pieśń. Psalm Korachidów. (48:2) Wielkim Bóg i sławionym wielce w grodzie Pana naszego, na górze świętéj Swojéj. [2] »(48:3) Piękném wzgórzem, uciechą całéj ziemi góra Cyonu krańcem północy, gród Króla wielkiego. [3] »(48:4) Pan w pałacach jego zasłynął jako twierdza. [4] »(48:5) Bo oto królowie zgromadzili się, wyruszyli społem. [5] »(48:6) Spojrzeli a zdumieli, struchleli, pierzchli. [6] »(48:7) Trwoga ogarnęła ich tam, drżenie jak rodzącą. [7] »(48:8) Wiatrem wschodnim połamałeś okręty Tarszyszu. [8] »(48:9) Jakeśmy słyszeli, tak i widzieliśmy, w mieście Boga zastępów, w mieście Pana naszego; Pan utwierdzi je na wieki. - Sela. [9] »(48:10) Wspominamy Panie łaskę Twoję pośród świątyni Twojéj. [10] »(48:11) Jak imię Twoje, tak i chwała Twoja po krańce ziemi, sprawiedliwości pełna prawica Twoja. [11] »(48:12) Cieszy się góra Cyonu, weselą córy Jehudy wobec wyroków Twoich. [12] »(48:13) Otoczcie Cyon i okrążcie go, policzcie wieże jego. [13] »(48:14) Zwróćcie baczność waszą na zamek, dotrzyjcie do pałaców jego, byście opowiadali pokoleniu późnemu. [14] »(48:15) Bo oto ten Pan, Panem naszym na zawsze i na wieki; On przeprowadzi nas aż do zgonu. 
«  Księga Psalmów 47 Księga Psalmów 48 Księga Psalmów 49  »


 Źródło tekstu: Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl na podstawie skanów własnych.Opis prezentowanego tekstu: Tekst polski z 13 tomów wydań przekładów ksiąg Starego Testamentu dokonanego przez rabina Izaaka Cylkowa na przełomie XIX/XX wieku. Z ksiąg Starego Testamentu brakuje tylko przekładu ksiąg Kronik, Ezdrasza, Nehemiasza i Daniela (albo Cylkow nie zdążył ich przełożyć, albo rękopisy tłumaczenia zaginęły).