Teksty » Izaak Cylkow - Przekłady Starego Testamentu » Księga Psalmów » Rozdział 50
«  Księga Psalmów 49 Księga Psalmów 50 Księga Psalmów 51  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Psalm Asafa. - Pan nad Pany, Bóg przemawia i wzywa ziemię od wschodu słońca do zachodu jego. [2] »Z Cyonu, pełni wspaniałości, Pan zajaśniał. [3] »Nadchodzi Pan nasz, a nie zmilczy, ogień przed Nim, a naokoło Niego zaburzyło się wielce. [4] »Przyzywa niebiosa z wysoka i ziemię na sąd ludu Swego. [5] »Zgromadźcie Mi pobożnych Moich, zawierających przymierze ze Mną przy ofierze. [6] »I zaświadczyły niebiosa o sprawiedliwości Jego, że Pan sędzią sam. - Sela. [7] »Słuchaj ludu Mój bo przemawiam, Izraelu, bo świadczę przeciw tobie; Panem, Panem twoim Ja. [8] »Nie dla ofiar twoich rozprawiam się z tobą, ni dla całopaleń twoich, które przedemną są ustawicznie. [9] »Nie wezmę z zagrody twojéj wołu, ani z okołu twego kozłów. [10] »Albowiem Moim wszelki zwierz leśny, bydło na gór tysiącach. [11] »Znam wszelkie ptactwo w wysokościach, i dziczyzna pól jest Moja. [12] »Gdybym głód cierpiał, nie powiedziałbym tobie, bo Moim świat i co go napełnia. [13] »Alboż jadam mięso bawołów, albo krew kozłów pijam? [14] »Ofiaruj Panu dziękczynienia i spełnij Najwyższemu śluby twoje. [15] »A wezwij Mnie w dzień niedoli, ocalę cię, a ty Mnie uczcisz. [16] »A do niegodziwca rzecze Pan: czemu ci liczyć Moje ustawy i brać przymierze Moje na usta twoje. [17] »Ty wszak niecierpisz napomnienia i rzucasz słowa Moje po za siebie. [18] »Gdy widzisz złodzieja bratasz się z nim, a z wszetecznikami spółka twoja. [19] »Usta twoje rozpuszczasz na złe, a język twój układa zdradę. [20] »Zasiadasz i przeciw bratu twemu mówisz, na syna matki twojéj rzucasz zakałę. [21] »Toś czynił a Jam milczał, a wtedy mniemałeś że będę jak ty; ale rozprawię się z tobą i stawię przed oczy twoje. [22] »Zrozumiejcież to, niepomni Pana, bym nie porwał, a nikt nie ocali. [23] »Kto ofiaruje dziękczynienie, czci Mnie, kto baczy na drogę, temu wskażę pomoc Pana. 
«  Księga Psalmów 49 Księga Psalmów 50 Księga Psalmów 51  »


 Źródło tekstu: Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl na podstawie skanów własnych.Opis prezentowanego tekstu: Tekst polski z 13 tomów wydań przekładów ksiąg Starego Testamentu dokonanego przez rabina Izaaka Cylkowa na przełomie XIX/XX wieku. Z ksiąg Starego Testamentu brakuje tylko przekładu ksiąg Kronik, Ezdrasza, Nehemiasza i Daniela (albo Cylkow nie zdążył ich przełożyć, albo rękopisy tłumaczenia zaginęły).