Teksty » Izaak Cylkow - Przekłady Starego Testamentu » Księga Psalmów » Rozdział 51
«  Księga Psalmów 50 Księga Psalmów 51 Księga Psalmów 52  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »(51:1) Przewodnikowi chóru. Psalm Dawida. (51:2) Gdy go odwiedził Natan, prorok, po przyjściu do Bat-Szeby. (51:3) Zmiłuj się nademną Panie wedle łaski Twojéj, według wielkiego miłosierdzia Twego zmaż występki moje. [2] »(51:4) Zupełnie obmyj mnie z winy mojéj, a z grzechu mojego oczyść mnie. [3] »(51:5) Bo występki moje ja znam, a grzech mój obecny mi zawsze. [4] »(51:6) Tobie samemu zgrzeszyłem, a zło w oczach Twoich czyniłem, przetoś sprawiedliwy w wyroku Twoim, czysty w sądzie Twoim. [5] »(51:7) Owóż w występku stworzony zostałem, i w grzechu poczęła mnie matka moja. [6] »(51:8) Wszak prawdy żądasz w tajni, a w skrytości mądrość wskazujesz mi. [7] »(51:9) Rozgrzesz mnie izopem, a będę czysty, obmyj mnie, a od śniegu będę bielszy. [8] »(51:10) Daj mi usłyszeć radość i wesele, niech rozradują się kości, któreś pokruszył. [9] »(51:11) Odwróć oblicze Twoje od grzechów moich, a wszystkie winy moje zmaż. [10] »(51:12) Serce czyste stwórz mi Panie, a ducha stałego odnów we mnie. [11] »(51:13) Nie rzucaj mnie z przed oblicza Twego, a ducha Twego świętego nie odbieraj mi. [12] »(51:14) Przywróć mi radość wybawienia Twojego, a duchem gorliwym pokrzep mnie. [13] »(51:15) Nauczać będę przestępców dróg Twoich, a grzesznych by do Ciebie wrócili. [14] »(51:16) Ocal mnie od krwawéj winy Panie, Panie wybawienia mojego, by wysławiał język mój sprawiedliwość Twoję. [15] »(51:17) Panie wargi moje roztwórz, a niech usta moje wygłoszą chwałę Twoję. [16] »(51:18) Bo nie pragniesz ofiar, abym je składał, całopalenia nie żądasz. [17] »(51:19) Ofiarami Panu duch skruszony, sercem skruszoném i złamaném Panie nie pogardzisz. [18] »(51:20) Obdarz w łasce Twojéj Cyon, odbuduj mury Jerozolimy. [19] »(51:21) Wtedy upodobasz ofiary sprawiedliwości, całopalenie i dary; wtedy wniosą na ołtarz Twój woły. 
«  Księga Psalmów 50 Księga Psalmów 51 Księga Psalmów 52  »


 Źródło tekstu: Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl na podstawie skanów własnych.Opis prezentowanego tekstu: Tekst polski z 13 tomów wydań przekładów ksiąg Starego Testamentu dokonanego przez rabina Izaaka Cylkowa na przełomie XIX/XX wieku. Z ksiąg Starego Testamentu brakuje tylko przekładu ksiąg Kronik, Ezdrasza, Nehemiasza i Daniela (albo Cylkow nie zdążył ich przełożyć, albo rękopisy tłumaczenia zaginęły).