Teksty » Izaak Cylkow - Przekłady Starego Testamentu » Księga Psalmów » Rozdział 55
«  Księga Psalmów 54 Księga Psalmów 55 Księga Psalmów 56  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »(55:1) Przewodnikowi chóru, przy towarzyszeniu instrumentów smyczkowych. Dumanie Dawida. (55:2) Wysłuchaj Panie modlitwę moję, a nie odwracaj się od błagania mojego. [2] »(55:3) Wejrzyj na mnie i odpowiedz mi, zanoszę się od płaczu i zawodzę. [3] »(55:4) Dla okrzyku wroga, wobec ucisku złoczyńcy, że zwalają na mnie biedę i zawziętością ścigają mnie. [4] »(55:5) Serce drży we wnętrzu mojém, a postrachy śmierci spadły na mnie. [5] »(55:6) Trwoga i dreszcz przenika mnie, a ogarnia odrętwienie. [6] »(55:7) I wołam: kto da mi skrzydło gołębicy? Uleciałbym i odpoczął. [7] »(55:8) Oto oddaliłbym się lotem, osiadł na pustyni. - Sela. [8] »(55:9) Pospieszyłbym do schronienia mojego, przed wichrem wirującym, przed nawałnicą. [9] »(55:10) Zniwecz Panie rozdziel język ich, bo widzę grabież i rozbój w mieście. [10] »(55:11) Dzień i noc krążą po murach jego, a krzywda i bezprawie we wnętrzu jego. [11] »(55:12) Nędza w pośród niego, a nie ustępują z rynku jego przemoc i zdrada. [12] »(55:13) Bo nie wróg urąga mi, co bym zniósł; nie przeciwnik nademnie się wynosi, bo bym się uchronił od niego. [13] »(55:14) Lecz ty mąż rówiennik mój, towarzysz i przyjaciel mój. [14] »(55:15) Którzyśmy wspólnie napawali się rozmową, do domu Bożego chadzali z zapałem. [15] »(55:16) Bodaj rzucił śmierć na nich, by zstąpili do grobu żywcem; bo złość w siedzibie ich, we wnętrzu ich. [16] »(55:17) Ja do Pana wołam, a Bóg dopomoże mi. [17] »(55:18) Wieczorem i zrana i w południe płaczę i zawodzę, a usłyszy głos mój. [18] »(55:19) Wybawił szczęśliwie duszę mą z boju, choć tłumnie stanęli przeciwko mnie. [19] »(55:20) Usłyszy Pan i upokorzy ich, On, który panuje od wieczności. - Sela. - Przeto że przemian nie doznali, nie obawiają się Pana. [20] »(55:21) Podniósł ręce na przyjaciół swoich, znieważył przymierze swoje. [21] »(55:22) Gładsze niż śmietanka usta jego, a waśnią serce jego; miększe słowa jego od oliwy, ale to miecze obnażone. [22] »(55:23) Porucz Bogu brzemię twoje, a On podźwignie cię, nie pozwoli nigdy zachwiać się sprawiedliwemu. [23] »(55:24) A ty Panie strącisz ich w otchłań zagłady; ludzie krwi i zdrady nie dojdą połowy dni swoich. A ja ufam Tobie. 
«  Księga Psalmów 54 Księga Psalmów 55 Księga Psalmów 56  »


 Źródło tekstu: Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl na podstawie skanów własnych.Opis prezentowanego tekstu: Tekst polski z 13 tomów wydań przekładów ksiąg Starego Testamentu dokonanego przez rabina Izaaka Cylkowa na przełomie XIX/XX wieku. Z ksiąg Starego Testamentu brakuje tylko przekładu ksiąg Kronik, Ezdrasza, Nehemiasza i Daniela (albo Cylkow nie zdążył ich przełożyć, albo rękopisy tłumaczenia zaginęły).