Teksty » Izaak Cylkow - Przekłady Starego Testamentu » Księga Psalmów » Rozdział 57
«  Księga Psalmów 56 Księga Psalmów 57 Księga Psalmów 58  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »(57:1) Przewodnikowi chóru na nutę: "nie zatracaj" Dawida klejnot, gdy schronił się przed Saulem do jaskini. (57:2) Zmiłuj się nademną Panie, zmiłuj się nademną, bo do Ciebie chroni się dusza moja, a pod cień skrzydeł Twoich się uciekam, aż przeminie niedola. [2] »(57:3) Wołam do Pana Najwyższego, do Pana, który postanawia o mnie. [3] »(57:4) Zeszle z niebios i wspomoże mnie Ten, którego lży czyhający na mnie. - Sela. Zeszle Pan łaskę Swoję i prawdę Swoję. [4] »(57:5) Dusza moja w pośród lwów przebywa, w pośród zapalczywych ludzi, zęby ich jako oszczepy i strzały, a język ich jako miecz ostry. [5] »(57:6) Wznieś się ponad niebiosa Panie, nad całą ziemią chwałę Twoję. [6] »(57:7) Sidła przygotowali krokom moim, zgnębiona dusza moja; - wykopali przedemną jamę, wpadli w nią. - Sela. [7] »(57:8) Pokrzepione serce moje Panie, pokrzepione serce moje; śpiewam i wysławiam. [8] »(57:9) Rozbudź się duchu mój, rozbudź lutnio i cytro, budzę się wraz z jutrzenką. [9] »(57:10) Wysławiać Cię będę wśród narodów, śpiewać Cię wpośród ludów. [10] »(57:11) Bo wielką po niebiosa łaska Twoja, i aż pod obłoki prawda Twoja. [11] »(57:12) Wznieś się nad niebiosa Panie, nad całą ziemią chwałę Twoję. 
«  Księga Psalmów 56 Księga Psalmów 57 Księga Psalmów 58  »


 Źródło tekstu: Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl na podstawie skanów własnych.Opis prezentowanego tekstu: Tekst polski z 13 tomów wydań przekładów ksiąg Starego Testamentu dokonanego przez rabina Izaaka Cylkowa na przełomie XIX/XX wieku. Z ksiąg Starego Testamentu brakuje tylko przekładu ksiąg Kronik, Ezdrasza, Nehemiasza i Daniela (albo Cylkow nie zdążył ich przełożyć, albo rękopisy tłumaczenia zaginęły).