Teksty » Izaak Cylkow - Przekłady Starego Testamentu » Księga Psalmów » Rozdział 61
«  Księga Psalmów 60 Księga Psalmów 61 Księga Psalmów 62  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »(61:1) Przewodnikowi chóru, przy towarzyszeniu instrumentów smyczkowych. Dawida. (61:2) Słuchaj Panie błagania mojego, bacz na modlitwę moję. [2] »(61:3) Z krańca ziemi do Ciebie wołam, w zwątpieniu serca mego; na opokę niedostępną dla mnie, wprowadź mnie. [3] »(61:4) Wszak byłeś schronieniem mi, basztą potężną wobec wroga. [4] »(61:5) Niech zamieszkam w namiocie Twoim wiecznie, schronię się pod osłonę skrzydeł Twoich. - Sela. [5] »(61:6) Bo Ty Panie wysłuchałeś ślubowania moje; oddałeś dziedzictwo czcicieli imienia Twego. [6] »(61:7) Dni do dni króla przydaj; oby były lata jego, jak od pokolenia do pokolenia. [7] »(61:8) Niech zasiędzie wieczyście w obliczu Pana; łaskę i prawdę ustanów, by go strzegły. [8] »(61:9) I tak śpiewać będę Imię Twoje na zawsze, spełniając śluby moje dzień w dzień. 
«  Księga Psalmów 60 Księga Psalmów 61 Księga Psalmów 62  »


 Źródło tekstu: Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl na podstawie skanów własnych.Opis prezentowanego tekstu: Tekst polski z 13 tomów wydań przekładów ksiąg Starego Testamentu dokonanego przez rabina Izaaka Cylkowa na przełomie XIX/XX wieku. Z ksiąg Starego Testamentu brakuje tylko przekładu ksiąg Kronik, Ezdrasza, Nehemiasza i Daniela (albo Cylkow nie zdążył ich przełożyć, albo rękopisy tłumaczenia zaginęły).