Teksty » Izaak Cylkow - Przekłady Starego Testamentu » Księga Psalmów » Rozdział 62
«  Księga Psalmów 61 Księga Psalmów 62 Księga Psalmów 63  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »(62:1) Przewodnikowi chóru Jedutunów, pieśń Dawida. (62:2) Tylko na Panu polega dusza moja; od Niego pomoc moja. [2] »(62:3) Tylko On opoką moją i zbawieniem mojém, twierdzą moją, nie zachwieję się wielce. [3] »(62:4) Dopókiż napadać będziecie na męża, zabijać gromadą, jak ściana pochylona, jak mur się walący. [4] »(62:5) Tak, z wysokości jego uradzili go strącić, upodobali sobie kłam; usty swojemi błogosławią, a we wnętrzu swém złorzeczą. - Sela. [5] »(62:6) Wszelako na Panu polegaj duszo moja, albowiem w Nim nadzieja moja. [6] »(62:7) Wszak On opoką i pomocą moją, twierdzą moją, nie zachwieję się. [7] »(62:8) W Panu pomoc moja i chwała moja, opoka obrony mojéj; ucieczka moja u Pana. [8] »(62:9) Ufaj Mu na wszelki czas; narodzie, wylewaj przed Nim serce twoje, Pan ucieczką dla nas. - Sela. [9] »(62:10) Wszak marnością syny ludzkie, zawodni synowie mężów; na wagach pomieszczeni, są marnością zarówno. [10] »(62:11) Nie ufajcie w krzywdę, a grabieżą nie łudźcie się; mienie gdy wzrasta nie zważajcie na to. [11] »(62:12) Raz powiedział Pan, a dwakroć to słyszałem, że potęga u Pana. [12] »(62:13) I u Ciebie Panie, miłosierdzie, bo Ty płacisz człowiekowi wedle uczynków jego. 
«  Księga Psalmów 61 Księga Psalmów 62 Księga Psalmów 63  »


 Źródło tekstu: Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl na podstawie skanów własnych.Opis prezentowanego tekstu: Tekst polski z 13 tomów wydań przekładów ksiąg Starego Testamentu dokonanego przez rabina Izaaka Cylkowa na przełomie XIX/XX wieku. Z ksiąg Starego Testamentu brakuje tylko przekładu ksiąg Kronik, Ezdrasza, Nehemiasza i Daniela (albo Cylkow nie zdążył ich przełożyć, albo rękopisy tłumaczenia zaginęły).