Teksty » Izaak Cylkow - Przekłady Starego Testamentu » Księga Psalmów » Rozdział 63
«  Księga Psalmów 62 Księga Psalmów 63 Księga Psalmów 64  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »(63:1) Pieśń Dawida, gdy przebywał na puszczy Judzkiéj. (63:2) Panie, Tyś Panem moim; szukam Cię, pragnie Cię dusza moja, tęskni za Tobą ciało moje, na ziemi suchéj i spragnionéj bez wody. [2] »(63:3) Tak w świątyni widziałem Cię; bodaj ujrzeć potęgę Twoję i chwałę Twoję. [3] »(63:4) Bo lepszą łaska Twoja aniżeli życie; usta moje wysławiać Cię będą. [4] »(63:5) Tak, wychwalać Cię będę póki życia; w imię Twoje podniosę ręce moje. [5] »(63:6) Jakoby tłuszczem i tukiem nasyca się dusza moja, a wargami radosnemi sławią usta moje. [6] »(63:7) Gdy wspominam Cię na łożu mojém, podczas straży nocnych rozmyślam o Tobie. [7] »(63:8) Bo byłeś pomocą moją, a w cieniu skrzydeł Twoich radowałem się. [8] »(63:9) Przylgnęła dusza moja do Ciebie, mnie wspiera prawica Twoja. [9] »(63:10) A oni, którzy na zagubę szukają duszy mojéj, zapadną w głębie ziemi. [10] »(63:11) Porazi ich mieczem, pastwą szakali się staną. [11] »(63:12) A król weselić się będzie w Panu, chlubić się będzie każdy, który zaprzysiągł mu; bo zamknięte będą usta kłamców. 
«  Księga Psalmów 62 Księga Psalmów 63 Księga Psalmów 64  »


 Źródło tekstu: Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl na podstawie skanów własnych.Opis prezentowanego tekstu: Tekst polski z 13 tomów wydań przekładów ksiąg Starego Testamentu dokonanego przez rabina Izaaka Cylkowa na przełomie XIX/XX wieku. Z ksiąg Starego Testamentu brakuje tylko przekładu ksiąg Kronik, Ezdrasza, Nehemiasza i Daniela (albo Cylkow nie zdążył ich przełożyć, albo rękopisy tłumaczenia zaginęły).