Teksty » Izaak Cylkow - Przekłady Starego Testamentu » Księga Psalmów » Rozdział 64
«  Księga Psalmów 63 Księga Psalmów 64 Księga Psalmów 65  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »(64:1) Przewodnikowi chóru. Psalm Dawida. (64:2) Słuchaj Panie głosu mojego, gdy błagam; od obawy wroga ustrzeż życie moje. [2] »(64:3) Ukryj mnie przed spiskiem złych, przed zaburzeniem złoczyńców. [3] »(64:4) Którzy zaostrzyli niby miecz język swój, nałożyli strzałę swoję: słowo goryczy. [4] »(64:5) Aby ugodzić w skrytości niewinnego, znienacka ugodzić weń; a nie boją się. [5] »(64:6) Utwierdzają się w zamyśle złym, zmawiają się jakby ukryć sidła; powiadają, któż spostrzeże je. [6] »(64:7) Ukrywają niegodziwości, spełniliśmy zamysł uknuty; we wnętrzu każdego, w sercu głęboko. [7] »(64:8) I ugodził ich Pan strzałą, nagłą była ich klęska. [8] »(64:9) Do upadku ich wiedzie własny język, wzdrygają się wszyscy, którzy widzą ich. [9] »(64:10) I przestraszyli się wszyscy ludzie, i opowiadają zrządzenie Pana, a sprawę Jego rozważają. [10] »(64:11) Raduje się sprawiedliwy w Bogu i polega na Nim, i chlubią się wszyscy prawego serca. 
«  Księga Psalmów 63 Księga Psalmów 64 Księga Psalmów 65  »


 Źródło tekstu: Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl na podstawie skanów własnych.Opis prezentowanego tekstu: Tekst polski z 13 tomów wydań przekładów ksiąg Starego Testamentu dokonanego przez rabina Izaaka Cylkowa na przełomie XIX/XX wieku. Z ksiąg Starego Testamentu brakuje tylko przekładu ksiąg Kronik, Ezdrasza, Nehemiasza i Daniela (albo Cylkow nie zdążył ich przełożyć, albo rękopisy tłumaczenia zaginęły).