Teksty » Izaak Cylkow - Przekłady Starego Testamentu » Księga Psalmów » Rozdział 66
«  Księga Psalmów 65 Księga Psalmów 66 Księga Psalmów 67  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Przewodnikowi chóru. Pieśń, psalm. Zaśpiewaj Panu cała ziemio. [2] »Śpiewajcie chwałę imienia Jego, oddajcie chwałę sławie Jego. [3] »Rzeczcie Panu: jak wspaniałe dzieła Twoje; dla wielkiéj potęgi Twojéj schlebiają Ci wrogi Twoje. [4] »Cała ziemia korzy się przed Tobą i śpiewa Ci, śpiewa imię Twoje. - Sela. [5] »Pójdźcie i zobaczcie dzieła Pańskie; wspaniały On czynami względem ludzi. [6] »Przemienił morze w ląd, rzekę przeszli pieszo; tam uradowaliśmy się w Nim. [7] »Panuje we wszechmocy Swojéj światu, oczy Jego na narody spoglądają; wiarołomni aby się nie rozzuchwalili. Sela. [8] »Uwielbiajcie ludy Pana naszego i głoście sławę Jego. [9] »Który powołał dusze nasze do życia, nie dał zachwiać się nodze naszéj. [10] »Boś doświadczył nas Panie; spławiałeś nas, jak się spławia srebro. [11] »Zawiodłeś nas w paść, nałożyłeś kleszcze na biodra nasze. [12] »Ustanowiłeś człowieka głową naszą, popadliśmy w ogień i w wodę, ale wywiodłeś nas do pełni szczęścia. [13] »Wnijdę do domu Twojego z całopaleniem, uiszczę Ci śluby moje. [14] »Co wyrzekły wargi moje, a wypowiedziały usta moje w niedoli mojéj. [15] »Całopalenia tuczne złożę Ci, wraz z kadzidłem barany; przygotuję cielce i kozły. - Sela. [16] »Pójdźcie, posłuchajcie a opowiem, wszyscy bogobojni, co uczynił dla duszy mojéj. [17] »Do Niego usty mojemi wołałem, a chwała na języku moim. [18] »Niegodziwość gdybym spostrzegł w sercu mojém, nie wysłuchałby Pan. [19] »Wszelako wysłuchał Pan, baczył na głos modlitwy mojéj. [20] »Błogosławiony Pan, który nie odrzucił modlitwy mojéj, a nie usunął łaski Swojéj odemnie. 
«  Księga Psalmów 65 Księga Psalmów 66 Księga Psalmów 67  »


 Źródło tekstu: Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl na podstawie skanów własnych.Opis prezentowanego tekstu: Tekst polski z 13 tomów wydań przekładów ksiąg Starego Testamentu dokonanego przez rabina Izaaka Cylkowa na przełomie XIX/XX wieku. Z ksiąg Starego Testamentu brakuje tylko przekładu ksiąg Kronik, Ezdrasza, Nehemiasza i Daniela (albo Cylkow nie zdążył ich przełożyć, albo rękopisy tłumaczenia zaginęły).